Kverneland 6350 FlexiWrap

Kombinácia baličky a lisu s lisovaním balíkov v pevnej komore.

Integrovaná kombinácia lisu a baličky

Nový stroj Kverneland 6350 FlexiWrap kombinuje tvorbu balíkov s vysokou hustotou, rýchle a presné premiestnenie balíka s vysokorýchlostnou baličkou s dvojicou ovíjacích ramien. Ide o ideálne riešenie pre činnosť vykonávanú iba jedným pracovníkom. Zahŕňa stroj Kverneland 6350 s baličkou s dvojicou ovíjacích ramien, všetko pevne namontované na silnom a trvanlivom podvozku s tandemovými nápravami

Výhody:

 • Integrované riešenie pre lisovanie a balenie v jednom pracovnom kroku.
 • Koncepcia plného okrúhleho balíka z pevnej lisovacej komory s rozmermi balíka 1,25 x 1,20 m.
 • Baliaci stôl sa presunie k zadnému čelu lisu, takže balík sa vyhodí priamo na stôl.
 • Vysokorýchlostné balenie dvoma predbežnými napínačmi – baliaci proces sa vždy dokončí pred pripravením ďalšieho balíka.
 • Malá výška stola na pozvoľnú vykládku balíkov. K dispozícii je voliteľný obracač balíkov.
 • Dodatkové cievky fólie sa znížia hydraulicky za účelom jednoduchej výmeny

Technické špecifikácie:

  6350 FlexiWrap SC-14 6350 FlexiWrap SC-25
Veľkosť balíka 1.25x1.20m 1.25x1.20m
Lisovacia komora 17 valcov 17 valcov
Zberacie ústrojenstvo (m) 2.20 2.20
Odrezávacie zariadenie SuperCut 14 SuperCut 25

Vynikajúci výkon pri podávaní

SuperCut-25

 • Rezací systém SuperCut-25 ponúka konečné riešenie na lisovanie balíkov z plodín s dĺžkou rezanky 40 mm. Výsledkom krátkeho a presného rezu sú husté a vzduchotesné balíky na dosiahnutie čo najlepšej kvality siláže.
 • Obsluha môže zvoliť aktiváciu 5, 13, 1 alebo 0 nožov, čím je činnosť maximálne flexibilná.
 • SuperCut-25 - nože sú vybavené dvojitým istením proti cudzím predmetom. Každý nôž je individuálne chránený pružinou a môže sa pohybovať v dvoch smeroch.

SuperCut-14

 • SuperCut-14 – systém na rezanie nožov poskytuje rýchly a účinný tok materiálu do lisu. Pri dĺžke rezanky 70 mm sa jedná o ideálne riešenie na výrobu hustých balíkov s mimoriadnou kvalitou siláže.
 • Každý jednotlivý nôž je pružinou chránený proti cudzím prekážkam. Po prejdení prekážky sa nôž ihneď vráti do pracovnej pozície.
 • Podávanie rotorom SuperFeed pre maximálnu kapacitu
 • Skutočne ohromujúce kapacity podávania je možné dosiahnuť pomocou systému podávania s rotorom SuperFeed – spracovanie všetkých typov plodín s ľahkosťou bez ohľadu na podmienky.
 • Jednoduchý alebo zdvojený prstový podávač
 • Verzie prstového podávača predstavujú nákladovo účinné systémy na podávanie prstovým podávačom. Tento systém poskytuje priame podávanie do lisovacej komory a široký otvor umožňuje takmer neobmedzenú kapacitu podávania pre rýchle a účinné začatie vytvárania balíka.
 • Okrem toho prstový podávač vytvára menej vibrácií a znižuje spotrebu výkonu.
 • Zdvojený prstový podávač s dvojitými podávacími prstami zaisťuje ešte vyššiu kapacitu pri súčasne šetrnom spracovaní krehkých typov plodiny.

Nový paralelogramový systém Drop Floor (Odklápanie dna zberného ústrojenstva) pre ľahké uvoľnenie v prípade upchatia.

 • Nový systém Kverneland Drop Floor umožňuje obsluhe uvoľniť upchatie jednoducho z kabíny traktora bez straty plodiny.
 • Otvára dno zberacieho ústrojenstva na uvoľnenie upchatého rotora, zapína vývodový hriadeľ na posuv upchatého materiálu a uzatvára podlahu na pokračovanie v lisovaní.

Nové systémy PowerBind pre balenie motúzom a do siete

Jednoduché zavedenie

 • Veľmi nízka zavádzacia výška a veľmi ľahké navliekanie systému minimalizuje prestoje a maximalizuje dobu pre vlastnú tvorbu balíka. Uskladnením troch cievok lisovacej siete si nemusíte robiť starosť s tým, že dôjde zásoba siete ani pri intenzívnej práci počas dlhých pracovných dní.

Viazanie motúzom

 • Automatické viazanie motúzom s rýchločinným dvojtrubným systémom zaisťuje súčasné viazanie oboch hrán balíka pri minimálnej dobe potrebnej na viazanie. Vedenie motúzov naprieč cez seba v strede balíka zaisťuje viazanie bez voľných koncov na konci viazacieho cyklu.
 • Systém plne programuje používateľ a zaručuje tvorbu vzhľadovo najlepších balíkov pri akomkoľvek stave plodiny.

Nové balenie do siete PowerBind

 • Nový lis s pevnou komorou je vybavený patentovaným novým systémom na balenie do siete PowerBind. Systém PowerBind umožňuje pozitívne a spoľahlivé vkladanie siete pri všetkých zberových podmienkach, čím tiež eliminuje potenciálne problémové prstové podávače. Okrem toho systém PowerBind vykonáva jedno z najrýchlejších balení do siete. Znamená to minimálne prestoje a maximálnu dobu disponibilnú pre tvorbu balíkov.
 • Sieť sa podáva priamo na vonkajšiu stranu balíka špeciálne rozšíreným vstupným kanálom, ktorý taktiež umožňuje podľa potreby použitie mimoriadne širokých typov sietí.
 • Jednoduchý systém na balenie do siete umožňuje rozšírenie siete za hranú balíku. Sieť o rozmere 1,30 m je širšia ako lisovacia komora, takže sieť je možné pretiahnuť cez hranu balíka s rozmerom 1,20 m. Výsledkom je hutný, výborne tvarovaný a pevne zabezpečený balík.

Komora s valcami PowerMax

 • Stroj Kverneland 6350 je špecializovaný lis na balenie mokrej siláže a je ideálnym riešením pre tvorbu dobre tvarovaných a hutných balíkov.
 • 17 vysoko výkonných valcov s vnútornými zosilňovacími kotúčmi je navrhnutých pre prácu s najťažšími balíkmi.
 • Bytelné hnacie ústrojenstvo lisovacích valcov je vytvorené tak, aby odolalo najnáročnejším zaťaženiam. Valce sa montujú na ložiská vhodné pre veľké zaťaženia.
 • Malé priemery valcov umožňujú maximálnu hustotu pri súčasnom zachovaní minimálnych požiadaviek na výkon.
 • Tlak balíkov je možné zvoliť z kabíny vodiča.
 • Ryhovaný profil valcov a použitie 17 valcov umožňujú spoľahlivú rotáciu balíkov za akéhokoľvek stavu plodiny.

Premiestnenie balíka na baličku FlexiWrap

 • Akonáhle sa na balík aplikuje sieť, baliaci stôl sa premiestni k zadnému čelu lisu a je pripravený poňať dokončený balík.
 • Hneď ako sa zadné čelo otevře, balík vypadne priamo na baliaci stôl bez rušivých krokov, ktoré sú potrebné na vedenie balíka na baliaci stôl.
 • Dôjde tak k veľmi bezpečnému premiestneniu balíka bez nebezpečenstva vypadnutia balíka z baličky, a to aj pri práci na veľmi svahovitých pozemkoch.
 • Ak sa dostane balík na baliaci stôl, odovzdáva sa rýchlo k ovíjacím ramenám a balenie sa ihneď začne.

Baliaci stôl FlexiWrap

 • Baliaci stôl so 4 nekonečnými pásmi a valcami posúva a otáča balík rovnomerne počas ovíjania bez nebezpečenstva poškodenia fólie.
 • Dvojité predradené napínače zaisťujú vysokorýchlostné ovíjanie, takže ovíjací proces sa ukončí včas, než je nový balík dokončený.
 • Predradené napínače sú umiestnené v blízkosti balíka za účelom obmedzenia vzduchu prechádzajúceho pod fóliou počas ovíjania.
 • Akonáhle je balík ovinutý, je možné ho vyložiť automaticky alebo manuálne pri tvorbe ďalšieho balíka. Manuálne príslušenstvo dáva vodičovi možnosť vyhodiť balík tam, kde je to najvhodnejšie, napríklad tak, že balíky sa vyhodia do riadku na vyzdvihnutie.
 • Nízko namontovaný baliaci stôl zaisťuje plynulú vykládku balíkov. Okrem toho je možné Kverneland FlexiWrap vybaviť súpravou pre prácu s balíkom na konci. Balík je odsunutý pozvoľna na koncovú stranu tam, kde sa používa najvyšší počet vrstiev fólie.

Silná konštrukcia podvozku

 • Kombinácia lisu na balíky a baličky FlexiWrap sa pevne montuje na silný a trvanlivý podvozok.
 • Nakládka a hmotnosť sa rovnomerne rozložia na dosiahnutie maximálnej stability, napríklad vďaka nízkej pozícii baliaceho stola.
 • Tandemová náprava s pneumatikami 500/50-17 poskytuje veľmi dobrú stabilitu pri práci na poli alebo pri jazde po komunikácii.