Kverneland 6716 - 6720 Plus

Lis s variabilnou komorou s priemerom balíka od 0,60 m do 1,65 a 2,00 m

Najnovšie lisy série Kverneland 6700 Plus majú lisujú rôzne plodiny a kombinujú ziskový vysoký výstupný výkon s najlepšou hustotou balíkov na trhu. Nové modely série Plus ťažia z množstva vylepšení navrhnutých na zvýšenie výkonu a zníženie požiadaviek na údržbu. Zberač bol aktualizovaný dlhšími hrotmi a širšími stieracími doskami pre lepšie čistenie. Pohony zberača a hlavnej lisovacej komory sú vybavené novou reťazou HBC vysokej špecifikácie. Valcový lis na plodiny má zvýšený zdvih pre lepšiu kapacitu podávania a obsahuje pevné hriadele s vnútornými ložiskami. Séria 6000 Plus je lídrom v hustote balíkov dosiahnutej pomocou Intelligent Density 3D, ktorá vám umožňuje vybrať si hustotu balíkov, ktorá najlepšie vyhovuje podmienkam vašej plodiny.

Výhody:

 • Široký 2,2 m nízky profil zberaču a vysokokapacitné vkladacie systémy
 • Vkladanie rotorom PowerFeed alebo systémom nožov SuperCut 14 a 25 pre presné predsekanie pre optimálnu kvalitu siláže
 • Odklopné dno na paralelograme pre ľahké odblokovanie
 • Tri rôzne hustoty jadra, predvoliteľné z kabíny traktora.
 • PowerBind s priamym vstrekovaním siete pre rýchle a vysoko spoľahlivé viazanie.
 • Jednoduché a jednoduché nakladanie siete.
 • ISOBUS ovládanie

Technické špecifikácie:

  Veľkosť balíka Vkladací systém Viazanie
6716 Plus R 1.2 x 0.6-1.65m PowerFeed rotor Sieť, Sieť & Motúz
6716 Plus SC14 1.2 x 0.6-1.65m SuperCut 14 Sieť, Sieť & Motúz
6716 Plus SC25 1.2 x 0.6-1.65m SuperCut 25 Sieť
6720 Plus R 1.2 x 0.6-2.00m PowerFeed rotor Sieť, Sieť & Motúz
6720 Plus SC14 1.2 x 0.6-2.00m SuperCut 14 Sieť, Sieť & Motúz
6720 Plus SC25 1.2 x 0.6-2.00m SuperCut 25  Sieť

Zberacie ústrojenstvo so šírkou 2,2 m

 • Zberacie ústrojenstvo so šírkou 2,2 m so zberným valcom malého priemeru zaisťujú rýchlu a účinnú priechodnosť.
 • Zberacie ústrojenstvo s 5 radmi prstov
 • Dráhy párovej vačky
 • Lišty s prstami s dvoma stredovými podperami.
 • Malý priemer valca zberného ústrojenstva.
 • Valcový lis plodiny je štandardnou verziou.
 • Malá prepravná šírka – nie je potrebné odstraňovať kolesá zberného ústrojenstva za účelom prepravy.

Podávací rotor

SuperCut-25

 • Řezací systém SuperCut-25 nabízí konečné řešení pro lisování balíků z plodin s délkou řezanky 40 mm. Výsledkem krátkého a přesného řezu jsou husté a vzduchotěsné balíky pro dosažení co nejlepší jakosti siláže.
 • Obsluha může zvolit aktivaci 5, 13, 1 nebo 0 nožů, čímž je činnost maximálně flexibilní.
 • SuperCut-25 - nože jsou vybaveny dvojitým jištěním proti cizím předmětům. Každý nůž je individuálně chráněn pružinou a může se pohybovat ve dvou směrech

SuperCut-14

 • SuperCut-14 – systém pro řezání noži poskytuje rychlý a účinný tok materiálu do lisu. Při délce řezanky 70 mm se jedná o ideální řešení pro výrobu hustých balíků s mimořádnou kvalitou siláže.
 • Každý jednotlivý nůž je pružinou chráněný proti cizím překážkám. Po přejetí překážky se nůž ihned vrátí do pracovní pozice.

Podávání rotorem PowerFeed

 • Skutečně ohromující kapacity podávání lze dosáhnout pomocí systému podávání s rotorem PowerFeed – zpracování všech typů plodin s lehkostí bez ohledu na podmínky.
 • Rotor PowerFeed se svými 13 prsty rotoru proaktivně posouvá materiál do lisovací komory za účelem větší rychlosti podávání a kapacity umožňující okamžité zahájení tvorby balíku.

Balenie do siete PowerBind

 • Jedno z najrýchlejších dostupných balení do siete. Znamená minimálne prestoje a maximálnu dobu pre vlastnú tvorbu balíkov.
 • Sieť sa podáva priamo do lisovacej komory podávacím ramenom v plochom uhle pohybu, aby sieť zostala napnutá po celú dobu.
 • Presné a mimoriadne spoľahlivé podávanie siete.
 • Bez rušenia vonkajšími faktormi, ako sú vietor alebo plodiny.
 • Ak je balík z 90% dokončený, podávacie rameno dokončí pohyb dopredu tak, aby bolo pripravené na vloženie siete. Zdvíhaním siete nedochádza k strate času. V skutočnosti
 • Veľmi malá výška zavádzania pre maximálne pohodlie a úsporu času. Na výmenu prázdnej cievky len vyklopte hriadeľ a nahraďte novou cievkou.
 • Systém PowerBind pre balenie do siete umožňuje rozšírenie siete za hranú balíku.

Aplikácia Intelligent Density 3D

 • Nastavenie a výber správnej hustoty balíka sú dôležité kvôli dosiahnutiu dobrej kvality balíka. Zvlášť ak sa používa lis po celú sezónu v rôznych plodinách, ako je slama, seno a siláž, je dôležité nastaviť hustotu balíka podľa špecifického typu materiálu.
 • Aplikácia Intelligent Density 3D s 3 predvolenými hustotami balíka veľmi uľahčuje výber správnej hustoty balíka v rôznych plodinách.
 • Na vyhovenie špecifickým požiadavkám je však stále možné upraviť hustotu balíka v samostatných 3 zónach voľbou priemeru a tlaku.
 • Pomocou novej aplikácie Intelligent Density 3D sú k dispozícii tri predbežne konfigurované hustoty balíka z menu riadiacej skrinky, pričom každá je šitá na mieru pre slamu, seno alebo siláž. Tým sa veľmi uľahčuje premena z jednej plodiny na druhú a obmedzuje sa nebezpečenstvo chýb.
 • Lisujete suchú slamu a požadujete najťažšie možné balíky? V každej zóne je nastavený maximálny tlak.
 • Lisujete seno? Nastaví sa mäkké stredné jadro, ktoré umožňuje dýchanie balíka, s postupne sa zvyšujúcim tlakom smerom k vonkajšej vrstve.
 • Lisovanie mokrej siláže? Tlak sa znižuje v strede av stredných zónach.

Nový paralelogramový systém Drop Floor (Odklápanie dna zberného ústrojenstva) pre ľahké uvoľnenie v prípade upchatia.

 • Nový systém Kverneland Drop Floor umožňuje obsluhe uvoľniť upchatie jednoducho z kabíny traktora bez straty plodiny.
 • Otvára dno zberacieho ústrojenstva na uvoľnenie upchatého rotora, zapína vývodový hriadeľ na posuv upchatého materiálu a uzatvára podlahu na pokračovanie v lisovaní.

Pick-Up

 • 2.0 or 2.2m pick-up with small diameter pick-up reel for fast and efficient throughput.
 • Pick-up with 4 or 5 rows of tines respectively.
 • Twin cam tracks on the 2.2m wide pick-up.
 • Tine bars with two central supports on the 2.2m wide pick-up.
 • Small diameter pick-up design.
 • Roller crop press is standard on the 2.2m wide pick-up.
 • Narrow transport width.

TechnoPack (option)

Techno-Pack has been developed to offer professional farmers and contractors the optimum solution in terms of crop harvesting management. The moisture level of crop entering the bale chamber during the baling process is continuously measured and displayed on the baler terminal. Sensor plates are mounted in the lower part of the bale chamber, from which the system calculates the percentage of moisture inside the bale. The system is able to detect moisture levels up to 50% allowing the driver to decide at any time if crops such as hay or straw are fit to bale - your assurance of always preserving the best possible forage quality.

ISOBUS Control

IsoMatch Tellus Terminal

 • The IsoMatch Tellus is the new virtual terminal, offering 2 Interface screens in 1 terminal. The large 12” easily programmable touch screen offers ergonomic use and is designed for long days of operation.
 • Due to the increasing number of functionalities that can be added to a machine such as cameras, the operator can use the baler interface in the top screen and a camera display in the bottom screen, to monitor finished bales.
 • Another possibility is to use the baler interface in the top screen and the tractor interface screen at the bottom.

IsoMatch Tellus GO Terminal

 • IsoMatch Tellus Go is a full Isobus terminal able to control all Isobus machines in a very simple way.
 • Compact design makes it easy to integrate in the tractor cab despite the comfortable 7" touch screen allowing perfect machine set-up and control. With hard keys combined with the rotary switch on right hand side, for direct access to main functions while driving. 

The Focus 3 Control Terminal

Kverneland Group Mechatronics has recently launched a new operator terminal, the Focus 3. This terminal is developed for specific implement types and will only be delivered as package for those implements, together with the electronics for balers. The terminal Focus 3 is positioned in the market as an economy solution.

 • The Focus 3 terminal is easy to learn and very intuitive, with focus on functionality and operating simplicity. The Focus 3 terminal is a universal control terminal which can also be used with other implements from Kverneland Group.
 • The Focus 3 terminal gives you full control of all functions from the tractor cab. They are shown on a large and very clear digital display. The Focus 3 terminal monitors and controls all necessary functions with all relevant parameters / information visible at a glance. The control box is also driving the binding automatically without any intervention from the operator.