Lis a balička Kverneland 6350 FlexiWrap

Kombinácia baličky a lisu s lisovaním balíkov v pevnej komore.

Integrovaná kombinácia lisu a baličky

Nový stroj Kverneland 6350 FlexiWrap kombinuje tvorbu balíkov s vysokou hustotou, rýchle a presné premiestnenie balíka s vysokorýchlostnou baličkou s dvojicou ovíjacích ramien. Ide o ideálne riešenie pre činnosť vykonávanú iba jedným pracovníkom. Zahŕňa stroj Kverneland 6350 s baličkou s dvojicou ovíjacích ramien, všetko pevne namontované na silnom a trvanlivom podvozku s tandemovými nápravami

Výhody:

 • Integrované riešenie pre lisovanie a balenie v jednom pracovnom kroku.
 • Koncepcia plného okrúhleho balíka z pevnej lisovacej komory s rozmermi balíka 1,25 x 1,20 m.
 • Baliaci stôl sa presunie k zadnému čelu lisu, takže balík sa vyhodí priamo na stôl.
 • Vysokorýchlostné balenie dvoma predbežnými napínačmi – baliaci proces sa vždy dokončí pred pripravením ďalšieho balíka.
 • Malá výška stola na pozvoľnú vykládku balíkov. K dispozícii je voliteľný obracač balíkov.
 • Dodatkové cievky fólie sa znížia hydraulicky za účelom jednoduchej výmeny

Technické špecifikácie:

  6350 FlexiWrap SC-14 6350 FlexiWrap SC-25
Veľkosť balíka 1.25x1.20m 1.25x1.20m
Lisovacia komora 17 valcov 17 valcov
Zberacie ústrojenstvo (m) 2.20 2.20
Odrezávacie zariadenie SuperCut 14 SuperCut 25

Vynikající výkon při podávání

SuperCut-25

 • Řezací systém SuperCut-25 nabízí konečné řešení pro lisování balíků z plodin s délkou řezanky 40 mm. Výsledkem krátkého a přesného řezu jsou husté a vzduchotěsné balíky pro dosažení co nejlepší jakosti siláže.
 • Obsluha může zvolit aktivaci 5, 13, 1 nebo 0 nožů, čímž je činnost maximálně flexibilní.
 • SuperCut-25 - nože jsou vybaveny dvojitým jištěním proti cizím předmětům. Každý nůž je individuálně chráněn pružinou a může se pohybovat ve dvou směrech.

SuperCut-14

 • SuperCut-14 – systém pro řezání noži poskytuje rychlý a účinný tok materiálu do lisu. Při délce řezanky 70 mm se jedná o ideální řešení pro výrobu hustých balíků s mimořádnou kvalitou siláže.
 • Každý jednotlivý nůž je pružinou chráněný proti cizím překážkám. Po přejetí překážky se nůž ihned vrátí do pracovní pozice.
 • Podávání rotorem SuperFeed pro maximální kapacitu
 • Skutečně ohromující kapacity podávání lze dosáhnout pomocí systému podávání s rotorem SuperFeed – zpracování všech typů plodin s lehkostí bez ohledu na podmínky.
 • Jednoduchý nebo zdvojený prstový podavač
 • Verze prstového podavače představují nákladově účinné systémy pro podávání prstovým podavačem. Tento systém poskytuje přímé podávání do lisovací komory, a široký otvor umožňuje téměř neomezenou kapacitu podávání pro rychlé a účinné zahájení vytváření balíku.
 • Mimoto prstový podavač vytváří méně vibrací a snižuje spotřebu výkonu.
 • Zdvojený prstový podavač s dvojitými podávacími prsty zajišťuje ještě vyšší kapacitu při současně šetrném zpracování křehkých typů plodiny.

Nový paralelogramový systém Drop Floor (Odklápění dna sběracího ústrojí) pro snadné uvolnění v případě ucpání.

 • Nový systém Kverneland Drop Floor umožňuje obsluze uvolnit ucpání jednoduše z kabiny traktoru bez ztráty plodiny.
 • Otevírá dno sběracího ústrojí pro uvolnění ucpaného rotoru, zapíná vývodový hřídel pro posuv ucpaného materiálu a uzavírá podlahu pro pokračování v lisování. 

Nové systémy PowerBind pro balení motouzem a do sítě

Snadné zavedení

 • Velmi nízká zaváděcí výška a velmi snadné navlékání systému minimalizuje prostoje a maximalizuje dobu pro vlastní tvorbu balíku. Uskladněním tří cívek lisovací sítě si nemusíte dělat starost s tím, že dojde zásoba sítě ani při intenzivní práci během dlouhých pracovních dní.

Vázání motouzem

 • Automatické vázání motouzem s rychločinným dvoutrubním systémem zajišťuje současné vázání obou hran balíku při minimální době potřebné na vázání. Vedení motouzů napříč přes sebe ve středu balíku zajišťuje vázání bez volných konců na konci vázacího cyklu.
 • Systém plně programuje uživatel a zaručuje tvorbu vzhledově nejlepších balíků při jakémkoliv stavu plodiny.

Nové balení do sítě PowerBind

 • Nový lis s pevnou komorou je vybaven patentovaným novým systémem na balení do sítě PowerBind. Systém PowerBind umožňuje pozitivní a spolehlivé vkládání sítě při všech sklizňových podmínkách, čímž také eliminuje potenciálně problémové prstové podavače. Mimoto systém PowerBind provádí jedno z nejrychlejších balení do sítě. Znamená to minimální prostoje a maximální dobu disponibilní pro tvorbu balíků
 • Síť se podává přímo na vnější stranu balíku speciálně rozšířeným vstupním kanálem, který také umožňuje podle potřeby použití mimořádně širokých typů sítí.
 • Jednoduchý systém pro balení do sítě umožňuje rozšíření sítě za hranou balíku. Síť o rozměru 1,30 m je širší než lisovací komora, takže síť je možno přetáhnout přes hranu balíku s rozměrem 1,20 m. Výsledkem je hutný, výborně tvarovaný a pevně zabezpečený balík.

Komora s válci PowerMax

 • Stroj Kverneland 6350 je specializovaný lis na balení mokré siláže a je ideálním řešením pro tvorbu dobře tvarovaných a hutných balíků.
 • 17 vysoce výkonných válců s vnitřními zesilovacími kotouči je navrženo pro práci s nejtěžšími balíky.
 • Bytelné hnací ústrojí lisovacích válců je vytvořeno tak, aby odolalo nejnáročnějším zatížením. Válce se montují na ložiska vhodná pro velká zatížení.
 • Malé průměry válců umožňují maximální hustotu při současném zachování minimálních požadavků na výkon.
 • Tlak balíků je možno zvolit z kabiny řidiče.
 • Rýhovaný profil válců a použití 17 válců umožňují spolehlivou rotaci balíků za jakéhokoliv stavu plodiny.

Přemístění balíku na baličku FlexiWrap

 • Jakmile se na balík aplikuje síť, balicí stůl se přemístí k záďovému čelu lisu a je připraven pojmout dokončený balík.
 • Jakmile se záďové čelo otevře, balík vypadne přímo na balicí stůl bez rušivých kroků, kterých je zapotřebí pro vedení balíku na balicí stůl.
 • Dojde tak k velmi bezpečnému přemístění balíku bez nebezpečí vypadnutí balíku z baličky, a to i při práci na velmi svažitých pozemcích.
 • Dostane-li se balík na balicí stůl, předává se rychle k ovíjecím ramenům, a balení se ihned zahájí.

Balicí stůl FlexiWrap

 • Balicí stůl se 4 nekonečnými pásy a válci posouvá a otáčí balík rovnoměrně během ovíjení bez nebezpečí poškození fólie.
 • Dvojité předřazené napínáky zajišťují vysokorychlostní ovíjení, takže ovíjecí proces se ukončí včas, než je nový balík dokončen.
 • Předřazené napínáky jsou umístěny v blízkosti balíku za účelem omezení vzduchu procházejícího pod fólií během ovíjení.
 • Jakmile je balík ovinut, je možno jej vyložit automaticky nebo manuálně při tvorbě dalšího balíku. Manuální příslušenství dává řidiči možnost vyhodit balík tam, kde je to nejvhodnější, například tak, že balíky se vyhodí do řádku pro vyzvednutí.
 • Nízko namontovaný balicí stůl zajišťuje plynulou vykládku balíků. Mimoto lze Kverneland FlexiWrap vybavit soupravou pro práci s balíkem na konci. Balík je odsunut pozvolna na koncovou stranu tam, kde se používá nejvyšší počet vrstev fólie.

Silná konstrukce podvozku

 • Kombinace lisu na balíky a baličky FlexiWrap se pevně montuje na silný a trvanlivý podvozek.
 • Nakládka a hmotnost se rovnoměrně rozloží pro dosažení maximální stability, například díky nízké pozici balicího stolu.
 • Tandemová náprava s pneumatikami 500/50-17poskytuje velmi dobrou stabilitu při práci na poli nebo při jízdě po komunikaci.