Nová generácia pluhov - Kverneland 3300 S Variomat

Inovácie, ktoré sa počítajú. Určené pre moderné poľnohospodárstvo a väčšie traktory (30-55 HP na radlicu). Efektívnosť a ziskovosť sú optimalizované.

Spoločnost Kverneland vyvíja novú generáciu pluhov pre moderné poľnohospodárstvo: Bezpečná preprava strojov a pohodlné použitie pri práci berieme ako nutnosť.

Dodržiavajú sa všetky základy značky: robustnosť, ľahké nastavenie, vysoký výkon orby. Cieľom zostáva optimalizovať ziskovosť pre vašich poľnohospodárov a dodávateľov. Nízke prevádzkové náklady spojené s kvalitnou prípravou pôdy, a teda s vysoko kvalitnými plodinami. 

Robustnosť sa dosahuje tepelným spracovaním ocele Kverneland a dizajnom dielov. Jednoduché nastavenie umožňuje dizajn. Sme tiež poľnohospodári a majstri sveta v orbe. Vysoko výkonná orba je v DNA spoločnosti Kverneland. Nórsko ponúka najťažšie podmienky pre orbu v Európe. Musíme prekonať výkon, aby sme mohli naďalej vyvážať svoje know-how do 45 krajín sveta.

Kverneland 3300 S Variomat je vybavený závesnou hlavou 300. Vysoký výkon v akýchkoľvek pôdnych podmienkach. Počet radlíc 4-6. Nízka hmotnosť, nízky ťahová náročnosť a tým nízka spotreba paliva a nízke opotrebenie dielov.

INOVÁCIE KTORÉ SA POČÍTAJÚ týka sa každej operácie: orby a prepravy.

Trailer Transport Solution: Pre najvyššiu bezpečnosť na pozemných komunikáciách sa pri použití systému TTS chová ako náves. Otočný bod pluhu je v strede ťažiska traktora, takže nedochádza v zatáčkach k náklonu. (voliteľná výbava).

Optimalizovaný výkon orby: Aerodynamický profil stlpíc a výška rámu pluhu 80 cm zaisťujú dokonalú priechodnosť pozberových zvyškov v akýchkoľvek pôdnych podmienkach a zvyšujú tým denný výkon. Tieto robustné stlpice sú aerodynamicky tvarované s minimálnymi zvarmi. Všetky stlpice Kverneland so systémom auto-reset sú duté, a tým sú ľahšie a napomáhajú k zníženej spotrebe pohonných hmôt a menšej potrebe výkonu ťažného prostriedku.

Aero-profile stlpice pre optimálny prietok pri veľkom množstve pozberových zvyškov alebo pri krycích plodinách.

Jednoduché nastavenie Auto reset: odobratím dvoch skrutiek sa pridá prídavná pružina

Rýchle nastavenie hĺbky predradličiek: centrálne a pre obe strany

Koleso namontované na ráme na orbu až po okraje alebo zadné koleso pre najlepší výkon pri orbe: mechanické alebo hydraulické

Unikátny pamäťový valec: pre hydraulické koleso umožňujúce krátke trojuholníky na úvrati: menej prepracovania a lepšie agronomické postupy. Lepšia kontrola buriny a plochejšia príprava pôdy.

Spoľahlivý systém Variomat zaisťuje orbu za akýchkoľvek pôdnych podmienok: meniť šírku orby „v pohybe“. Optimalizujte spotrebu paliva. Prvá radlica sa sáma upraví automaticky. Ťažná línia sa automaticky nastaví aby sa znížilo opotrebenie dielov. Variomat nevyžaduje údržbu. 

   

Packomat na okamžitú konsolidáciu alebo predný a ťahaný packer valec Kverneland: s Packomatom žiadna ďalšia spotreba paliva. Efektívne:  2 operácie v 1 prejazde. Pripevnený na pluh pri orbe aj pri preprave.