Nový terminál! IsoMatch Tellus GO+

“Vyrobené pre ľahké riadenie stroja a efektívne hospodárenie”

Pri rozhodovaní o tom, aké zariadenie si kúpiť, nie je vždy ľahké nájsť optimálne riešenie v dnešnej ponuke trhu. Technológia sa rýchlo rozvíja s traktormi a náradie je čoraz viac vybavené špičkovou elektronikou. Chápeme túto zložitosť a zaväzujeme sa poskytovať vám ľahké, ale pokrokové poľnohospodárske riešenia. Preto sme vytvorili univerzálny terminál ISOBUS, IsoMatch Tellus GO +, ktorý je vyrobený pre ľahké ovládanie stroja a efektívne hospodárenie.

Nový IsoMatch Tellus GO + ponúka výkonnejší procesor, ktorý umožňuje výrazne rýchlejšiu odozvu a zvyšuje jednoduchosť navigácie. IsoMatch Tellus GO + zvládne náročné aplikácie, ako je IsoMatch FarmCentre, čo umožňuje pokročilé funkcie a vzdialené pripojenie k vášmu zariadeniu pre vyššiu úrodu za nižšie náklady.

Jednoduché nastavenie stroja pomocou softvérových tlačidiel a jednoduché použitie klávesových skratiek a otočného prepínača pre optimálne riadenie počas jazdy zostáva ochrannou známkou terminálu IsoMatch Tellus GO + a je svedectvom nášho záväzku prinášať poľnohospodárom najpokročilejšie technológie na zlepšenie produktivity a efektívnosti. K dispozícii sú samostatné licencie pre konkrétne funkcie, ktoré vám umožňujú prispôsobiť investíciu vašim osobným potrebám.

Ďalšie informácie získate od miestneho predajcu!

Inteligentné, efektívne, ľahké – iM FARMING