7. 1. 2019

V roku 2016 posilnila japonská nadnárodná spoločnosť KUBOTA svoju pozíciu v sektore závesné poľnohospodárskej techniky a vďaka akvizícii sa stala jej súčasťou americká spoločnosť GREAT PLAINS. Túto značku zastupovala veľmi úspešne na českom a slovenskom trhu spoločnosť AGRI CS a.s., Hybešova 14, Hustopeče.

V rámci synchronizácia obchodných a servisných aktivít KUBOTA v Európe bola distribúcia strojov a náhradných dielov značky GREAT PLAINS začlenená do distribučného systému KVERNELAND GROUP, ktorý je súčasťou KUBOTA už od roku 2012.

Na základe týchto skutočností sa s platnosťou od 1.1.2019 stáva výhradným dovozcom strojov a náhradných dielov značky GREAT PLAINS do Českej republiky spoločnosť KVERNELAND GROUP CZECH sro, Košťálkova 1527, Beroun a do Slovenskej republiky spoločnosť KVERNELAND GROUP SLOVAKIA, sro, Komárňanská cesta 41/10112 , Nové Zámky.