Kverneland Exacta TL GEOSPREAD

Inteligentné rozmetanie ovládané pomocou GPS (do sekcií s velkosťou minimálne 1 meter) s Exacta TL GEOSPREAD.

Perfektný výsledok rozmetania!

S Kverneland Exacta TL GEOSPREAD získate perfektný výsledok rozmetania! Systém GEOSPREAD ovláda sekcie s veľkosťou iba 1 meter. Pri maximálnom počte sekcii 54 je možné prepínať sekcie cez stred a tým je prekrývanie znížené na absolútne minimum. 4 váhové senzory a referenčný senzor na rozmetadle Exacta TL GEOSPREAD sú veľmi dôležité vlastnosti, pretože pri ovládaní sekcii je veľmi dôležité váženie. Celková úspora systému GEOSPREAD v kombinácii s rozmetaním vo vysokých rýchlostiach a úvraťovým manažmentom GEOPOINT môže byť až 15%. Tým sa dá dosiahnuť šetrenie hnojiva a lepšiu úrodu, pretože nedochádza k zbytočnému prekrývaniu. V kombinácii s MULTIRATE, je možné dosiahnuť aplikáciu s variabilnou dávkou, ktorá aplikuje rôzne dávky v celom pracovnom zábere, aby sa dosiahla nákladovo efektívnejšia aplikácia. Rozmetadlo Kverneland Exacta TL GEOSPREAD je ISOBUS kompatibilné a certifikované AEF. Rozmetadlo môžete ovládať s IsoMatch Tellus PRO, IsoMatch Tellus GO+ alebo iným ISOBUS kompatibilným terminálom v traktore.

Výhody:

 • Rozmetací systém CentreFlow
 • Plne automatický systém váženia s jedinečným referenčným senzorom
 • Unikátny systém GEOSPREAD s dvomi elektrickými ovládačmi
 • Ovládanie sekcii s veľkosťou 1 meter až do maximálnej hodnoty 54 (V závislosti od možností terminálu)
 • ISOBUS 11783 kompatibilná technológia jednoduchého pripojenia „Plug and Play“
 • Možná kombinácia s IsoMatch GEOCONTROL
 • MULTIRATE na aplikáciu rôznych dávok v pracovnej šírke

Technické údaje

Exacta TL GEOSPREAD (úzka) TL 1500 TL 2150 TL 2800 TL 3450
Objem zásobníku (l) 1500 2150 2800 3450
Výška plnenia (cm) 119 138 157 176
Šírka (cm) 275 275 275 275
Šírka plnenia (cm) 269 269 269 269
Pohotovostná hmotnosť (kg) 665 695 725 755
Šírka rozmetania (m) 12 - 45 (54)* 12 - 45 (54)* 12 - 45 (54)* 12 - 45 (54)*
Výkon (kg/min) 10 - 320 10 - 320 10 - 320 10 - 320

 * V závislosti od druhu hnojiva a typu lopatiek.

Exacta TL GEOSPREAD (široká) TL 1875 TL 2550 TL 3225 TL 3900
Objem zásobníku (l) 1875 2550 3225 3900
Výška plnenia (cm) 119 138 157 176
Šírka (cm) 290 290 290 290
Šírka plnenia (cm) 284 284 284 284
Pohotovostná hmotnosť (kg) 705 735 765 795
Šírka rozmetania (m) 12 - 45 (54)* 12 - 45 (54)* 12 - 45 (54)* 12 - 45 (54)*
Výkon (kg/min) 10 - 320 10 - 320 10 - 320 10 - 320

 * V závislosti od druhu hnojiva a typu lopatiek.

GEOSPREAD Systém

Pri spustení IsoMatch GEOCONTROL okrem GEOSPREAD môžete presnejšie nastaviť Exacta CL, TL a TLX GEOSPREAD. Pracovný záber sa pomocou polohovacieho systému GPS automaticky upraví tak, aby vyhovoval prekrytiu a pokrytiu. Napríklad pri jazde v teréne alebo v poli nepravidelného tvaru začne GEOSPREAD postupne zmenšovať pracovný záber. GEOSPREAD používa funkciu ovládania sekcií softvéru IsoMatch GEOCONTROL, ktorý je v termináli IsoMatch Tellus PRO alebo IsoMatch Tellus GO. Pracovný záber rozmetadla je rozdelený na minimálne 1 metrové úseky (max. 45 úsekov na TLX GEOSPREAD, max. 54 úsekov na TL GEOSPREAD a max. 33 úsekov na CL GEOSPREAD). Nastavuje sa nielen šírka rozmetania, ale automaticky sa upravuje aj aplikačná dávka (kg/min) tak, aby zodpovedala upravenej šírke rozmetania. Vďaka tejto jedinečnej kombinácii pracovného záberu a nastavenia aplikačnej dávky je systém GEOSPREAD veľmi presný s minimálnym vplyvom na variačný koeficient rozmetania.

Výhody:

 • Rýchle a presné rozmetanie vďaka priamemu spojeniu pohonov s miestom výpadu. 
 • Rýchle a presné rozmetanie vďaka prímému spojeniu pohonov s miestom výpadu.
 • Stabilné otáčky disku v kombinácii s nastavením bodu vypúšťania udržujú rozmetávací vzorec (variačný koeficient)
 • Ovládanie sekciu s veľkosťou 1m (v závislosti od funkčnosti terminálu)
 • Ľahká obsluha; pre nastavenie pracovnej šírky nie je potrebné vystupovať z traktora
 • 100% ISOBUS kompatibilné pre ľahkú obsluhu
 • Automatické spustenie / zastavenie s GPS na úvrati