Kalkulátor výsevku

Správne a presné nastavenia pre pneumatické sejacie stroje Kverneland.

Siatie je úloha vyžadujúca veľmi presné základné nastavenie stroja. Je dôležité správne nakonfigurovať stroj aj traktor pre optimalizáciu efektívneho používania a využitia výhod sejacích vstupov. Informácie v tejto aplikácii vám pomôžu rýchlo nájsť správne a presné nastavenia pre váš sejací stroj Kverneland. Uvedomte si prosím, že sa tento nástroj týka len sejacích strojov s mechanickým pohonom.

Úplné informácie k nastaveniu svojho sejacieho stroja nájdete v návode na používanie.

Získajte priamy prístup ku kalkulátoru výsevku.

Sejacie aplikácie Kverneland Group sú k dispozícii bezplatne prostredníctvom App StoreGoogle Play.