Kverneland Optima

Kverneland Optima – univerzálný presný sejací stroj s inteligentnou konštrukciou

Optima je univerzálny presný sejací stroj na kukuricu, slnečnicu, poľnú fazuľu, nepeletovanú repu, peletovanú repu, zakrpatené fazule, sójové bôby, hrach a mnoho ďalších druhov osiva. Je možné ho používať pre množstvo rôznych aplikácií a vďaka zväčšenému pracovnému záberu ponúka vyšší výkon. Stroj Optima je k dispozícii s pracovnými zábermi od 3 do 12 m, s flexibilne nastaviteľnými šírkami riadkov a širokým sortimentom prídavných zariadení. Umiestnenie napínacích kolies pred robustným rámom stroja, ktorý je vyrobený z rúrok štvorcového prierezu 120 mm, sa týka len presných sejacích strojov Kverneland a dovoľuje napríklad použitie flotačných pneumatík a plynulé nastavenie šírky riadku a rozchodu.

Výhody:

 • Stabilný paralelogram
 • Všetky otočné telo paralelogramu s bezúdržbovými lepenými puzdrami
 • Všetky prítlačná kola s bezúdržbovými guľôčkovými ložiskami
 • Tvrdokovová krojidla s rychloupínáním na pouzdre
 • Modulární výsevní jednotky: Základný prvok zostáva stále rovnaký a výbava sa môže meniť podľa individuálnych požiadaviek.
 • Jednoduchá výmena rôznych krojidiel a prítlačných kolies v závislosti na druhu osiva a stavu pôdy.
 • Patentované secí srdce bez tesnenia
 • ISOBUS inteligencia

Technické údaje:

Model Pracovný záber (m) Max. počet riadkov
Pevný 3.0/4.5/6.1/7.5/9.3 8/10/16/18
Optima V 3 - 4.8 6/7/8
Hydr. sklopný rám

6.0

9.0

8/12/16

12

Ťahaný 4.5/ 6.0/12.0 6/8/16

 
 
 

Rám Optima

Rám
Rám Optima je vhodný pre farmy všetkých veľkostí a je k dispozícii s pracovnými zábermi od 3 do 12 m s výsuvnou, tuhou, ťahanou a sklopnou sejacou lištou.

Sejacie prvky Optima

Výsevné jednotky majú rovnako ako celý stroj modulárnu konštrukciu

 • Základný prvok zostáva stále rovnaký a výbava sa môže meniť podľa individuálnych požiadaviek.
 • Prítlačné kolesá bežia na bezúdržbových guličkových ložiskách. Hĺbku siatia je možné plynulo nastaviť skrutkovým zdvihákom. Stupnica zaisťuje rovnomerné nastavenie hĺbky všetkých riadkov.
 • Sejacie botky sú skonštruované s vysoko umiestneným bodom montáže. To im umožňuje pracovať vo väčšej hĺbke pri siatí fazule alebo na suchej pôde bez toho, aby sa opotrebovalo puzdro.
 • Presné riadenie hĺbky je dosiahnuté tandemovou konštrukciou výsevných jednotiek pre repu.
 • Štandardná výsevná jednotka pre bežné siatie v pripravenom stave: krojidlo pre kukuricu a hĺbkový bicykel Farmflex 370 mm (500 mm ako zvláštna výbava), zahŕňač pod pružinou a zdvíhacie zariadenie ako štandardná výbava
 • Prvky výsevnej jednotky Optima HD: prvky na siatie do mulča a bežné siatie

Sejacie srdce Optima

Sejacie srdce bez tesnenia

 • Patentované sejacie srdce Kverneland Accord znížilo náklady na údržbu na minimum
 • Žiadne trenie, žiadne opotrebenie, nízky hnací moment, minimálna údržba: Výsevný kotúč rotuje v sejacom srdci spolu s vákuovou komorou. Tento sejací bubon je cez dutý hriadeľ pripojený k ventilátoru vytvárajúcemu vákuum.
 • Vďaka tomuto princípu sejacieho srdca nedochádza k strate vákua a požiadavky na vákuum sú tak nízke

Optima e-drive / e-drive II

e-drive/e-drive II – všetko riadenie a sledovanie stroja z kabíny traktora v súlade so štandardom ISOBUS

 • Pri e-drive/e-drive II je každá výsevná jednotka poháňaná individuálne elektromotorom.
 • Nízkoúdržbový pohon je ozubeným remeňom v ochrannom puzdre proti prachu pripojený priamo k sejaciemu srdcu.
 • To umožňuje mimoriadne kompaktnú konštrukciu a plynulý pohon s nízkou spotrebou prúdu
 • Všetky dáta sa zadávajú a odčítajú na ISOBUS termináli, napr. IsoMatch Tellus PRO alebo Tellus GO.
 • Vzdialenosti výsevov sú plynule nastaviteľné a počas siatia ich je možné meniť.
 • Všetky výsevné jednotky je možné individuálne vypnúť.
 • V súvislosti s malými šírkami výsevných riadkov 37,5 cm vstupuje do hry ďalší prínos e-drive/e-drive II: Individuálne zapínanie a vypínanie koľajových riadkov. Koľajové riadky je možné nastaviť pre akúkoľvek šírku postreku.
 • Vlastnosti stroja e-drive/e-drive II dopĺňa elektronické sledovanie všetkých funkcií stroja vrátane monitorovania semien optickým snímačom.

Umiestnenie hnojiva

 • Stabilná konštrukcia, modulárny systém, nízke náklady na údržbu, vysoká odolnosť proti opotrebovaniu a ukladaniu do optimálnej hĺbky.
 • Na prihnojovanie dodáva Kverneland Accord zásobníky pre rôzne aplikácie.
 • Reťazový pohon dávkovania je možné nastaviť na hektárové množstvo od 106 do 390 kg pri medziriadkovej vzdialenosti 75 cm.
 • Aplikátor hnojiva je poháňaný centrálne ľahko prístupnou, na boku namontovanou prevodovkou.
 • Prihnojovacia radlička, štandardné siatie s úzkym krojidlom a stabilná, spoľahlivá konštrukcia, ochrana proti bočným silám vinutou pružinou
 • Siatie do mulča s dvojkotúčovým vrubovým krojidlom Ø 350 mm pre presné ukladanie hnojiva bez upchávania.
 • Všetky modely Optima je možné vybaviť aplikátormi mikrogranúl. Zásobníky sú vyrobené z plastov špeciálnej kvality a majú objem 35 litrov. V závislosti na pracovnom zábere zásobníky zásobujú 2 až 3 výsevné jednotky.

ISOBUS inteligence - GEOCONTROL

IsoMatch GEOCONTROL – úspora nákladov s bezprostrednou návratnosťou
Systémy GPS a GEOCONTROL spolu s elektricky poháňaným presným sejacím strojom prispievajú veľkým dielom k presnosti a úspore nákladov. Všetky tieto stroje sú vybavené technológiou ISOBUS, ktorú je možné jednoducho ovládať pomocou terminálu IsoMatch Tellus.
Všetky elektricky poháňané sejacie prvky sa v kombinácii s GPS a GEOCONTROL automaticky zapínajú a vypínajú presne na správnom mieste, a tak nedochádza k prekrývaniu už vysiatych riadkov. To je obzvlášť užitočné na trojuholníkových poliach, na zakrivených alebo nepravidelne tvarovaných úvratiach.
Ďalšie informácie o technológii ISOBUS pozri prosím http://www.kvernelandgroup.com/Brands-and-Products/iM-FARMING.

ISOBUS inteligencia - GEOSEED - Optima

 • GEOSEED – vysoká úroveň presnosti
 • Systém GEOSEED je ponúkaný v dvoch rôznych úrovniach:
 • GEOSEED úroveň 1 predstavuje synchronizáciu v pracovnom zábere stroja. Zlepšuje rozdelenie semien až do perfektného stavu v súbežnej alebo kosoštvorcovej schéme: Pozitívnym efektom je najlepšie využitie živín, vody a slnka. Rovnako sa znižuje vodná a veterná erózia.
 • GEOSEED úroveň 2 predstavuje synchronizáciu na celom poli. To je nevyhnutná požiadavka pre medziriadkovú kultiváciu, tiež v smere naprieč k siatiu. GEOSEED je jediný systém na svete, ktorý umožňuje túto mechanickú likvidáciu burín.