Kverneland Optima V

Na zvýšenie flexibility vyvinula Kverneland variabilný hydraulický výsuvný rám.

Optima V je perfektný sejací stroj pre farmárov a zmluvných dodávateľov poľnohospodárskych prác, ktorí potrebujú stroj s rôznymi šírkami riadkov. So strojom Optima V je možné skoro okamžite zmeniť šírku riadka, čo zaisťuje rýchlu odozvu na meniace sa požiadavky. Prínos pre vás: vysoká úroveň flexibility a menšie časové straty.

Výhody:

 • Maximálna flexibilita s variabilnou šírkou riadku
 • Nový vákuový systém pre zlepšený prietok vzduchu zvyšujúci presnosť rozstupu semien
 • Čelný nosník je vyrobený z okrúhlych rúrok šetriacich hmotnosť a zvyšujúcich tuhosť
 • Stroj Optima V je možné vybaviť zásobníkom na hnojivo s objemom 1000 litrov alebo ako zvláštnu výbavu opatriť čelným zásobníkom
 • K dispozícii je tiež aplikátor mikrogranúl
 • Všetky stroje Optima V sú elektricky poháňané a kompatibilné s GEOSEED

Rám Optima V

Stroj vychádza z úplne novej koncepcie rámu umožňujúcej zákazníkovi rýchlo meniť šírky riadkov od minimálnej 30 cm až do 80 cm.

Táto nová koncepcia rámu spája osvedčenú spoľahlivosť výsevnej jednotky Optima s ešte silnejším a mnohostrannejším rámom.

 • Riadkové jednotky sú namontované na pohyblivých konzolách upevnených na hlavnom ráme z rúrky štvorcového prierezu 180x180 mm. Stroj je možné stlačením jedného tlačidla previesť z trojmetrovej prepravnej polohy do štvormetrovej pracovnej polohy
 • Vysoká stabilita a prehľadná konštrukcia vďaka novému čelnému nosníku Optima vyrobenému z okrúhlych rúrok
 • So zásobníkom na hnojivo priamo na vŕšku čelného nosníka sa ťažisko premiestnilo dopredu, čím sa znížili požiadavky na zdvíhanie.

Výsevná jednotka HD

Pre bežné siatie a siatie do mulča

 • Veľká základná hmotnosť výsevnej jednotky spolu s možnosťou zvýšenia prítlaku (až do 100 kg) na jednotlivé výsevné jednotky pomocou systému s pružinou umožňuje optimálne riadenie hĺbky aj za mimoriadnych podmienok.
 • Účinné kopírovanie povrchu pozemku vďaka veľkým bočným hĺbkovým kolesám (Ø 400 mm, šírka 120 mm), presné ukladanie osiva a jeho zahrnutie vloženým prítlačným kolesom a prítlačné koleso tvaru V s veľkým množstvom možných nastavení zaisťujú maximálne vzchádzanie kultúry.
 • Výsevnú jednotku Optima HD je možné namontovať na všetky rámy Optima (trojbodový záves alebo ťahaná verzia).

Sejacie srdce Optima

Sejacie srdce bez tesnenia

 • Patentované sejacie srdce Kverneland Accord znížilo náklady na údržbu na minimum
 • Žiadne trenie, žiadne opotrebenie, nízky hnací moment, minimálna údržba: Výsevný kotúč rotuje v sejacom srdci spolu s vákuovou komorou. Tento sejací bubon je cez dutý hriadeľ pripojený k ventilátoru vytvárajúcemu vákuum.
 • Vďaka tomuto princípu sejacieho srdca nedochádza k strate vákua a požiadavky na vákuum sú tak nízke

Optima e-drive / e-drive II

e-drive/e-drive II – všetko riadenie a sledovanie stroja z kabíny traktora v súlade so štandardom ISOBUS

 • Pri e-drive/e-drive II je každá výsevná jednotka poháňaná individuálne elektromotorom.
 • Nízkoúdržbový pohon je ozubeným remeňom v ochrannom puzdre proti prachu pripojený priamo k sejaciemu srdcu.
 • To umožňuje mimoriadne kompaktnú konštrukciu a plynulý pohon s nízkou spotrebou prúdu
 • Všetky dáta sa zadávajú a odčítajú na ISOBUS termináli, napr. IsoMatch Tellus PRO alebo Tellus GO.
 • Vzdialenosti výsevov sú plynule nastaviteľné a počas siatia ich je možné meniť.
 • Všetky výsevné jednotky je možné individuálne vypnúť.
 • V súvislosti s malými šírkami výsevných riadkov 37,5 cm vstupuje do hry ďalší prínos e-drive/e-drive II: Individuálne zapínanie a vypínanie koľajových riadkov. Koľajové riadky je možné nastaviť pre akúkoľvek šírku postreku.
 • Vlastnosti stroja e-drive/e-drive II dopĺňa elektronické sledovanie všetkých funkcií stroja vrátane monitorovania semien optickým snímačom.

ISOBUS inteligence - GEOCONTROL

IsoMatch GEOCONTROL – úspora nákladov s bezprostrednou návratnosťou
Systémy GPS a GEOCONTROL spolu s elektricky poháňaným presným sejacím strojom prispievajú veľkým dielom k presnosti a úspore nákladov. Všetky tieto stroje sú vybavené technológiou ISOBUS, ktorú je možné jednoducho ovládať pomocou terminálu IsoMatch Tellus.
Všetky elektricky poháňané sejacie prvky sa v kombinácii s GPS a GEOCONTROL automaticky zapínajú a vypínajú presne na správnom mieste, a tak nedochádza k prekrývaniu už vysiatych riadkov. To je obzvlášť užitočné na trojuholníkových poliach, na zakrivených alebo nepravidelne tvarovaných úvratiach.
Ďalšie informácie o technológii ISOBUS pozri prosím http://www.kvernelandgroup.com/Brands-and-Products/iM-FARMING.

ISOBUS inteligencia - GEOSEED - Optima

 • GEOSEED – vysoká úroveň presnosti
 • Systém GEOSEED je ponúkaný v dvoch rôznych úrovniach:
 • GEOSEED úroveň 1 predstavuje synchronizáciu v pracovnom zábere stroja. Zlepšuje rozdelenie semien až do perfektného stavu v súbežnej alebo kosoštvorcovej schéme: Pozitívnym efektom je najlepšie využitie živín, vody a slnka. Rovnako sa znižuje vodná a veterná erózia.
 • GEOSEED úroveň 2 predstavuje synchronizáciu na celom poli. To je nevyhnutná požiadavka pre medziriadkovú kultiváciu, tiež v smere naprieč k siatiu. GEOSEED je jediný systém na svete, ktorý umožňuje túto mechanickú likvidáciu burín.

Elektrický aplikátor mikrogranúl: Micro-Drill

Micro-drill pre výsevné jednotky Optima HD-II a SX

Dopyt po aplikátoroch mikrogranúl sa zvyšuje. Mikroživiny a tiež malé množstvá insekticídov alebo fungicídov zaisťujú najlepší začiatok úrody.

Elektricky poháňaný micro-drill pre výsevné jednotky Optima HD-II a SX sú navrhnuté ako batoh za výsevné jednotky a ponúkajú objem zásobníka 17 litrov.

Sú elektricky poháňané a ovládané ISOBUS. Dávkovacie zariadenie pozostáva z plastového krytu odolného proti opotrebovaniu s vymeniteľnými komôrkovými kolesami vyrobenými z nehrdzavejúcej ocele. To zaisťuje presné dávkovanie mikrogranúl.

Bezpečnosť operátora

Inžinieri sa zamerali na najvyššiu úroveň bezpečnosti operátora tým, že ponúkli jednoduchú a bezpečnú manipuláciu s aplikátorom. Obsluha si preto môže vymieňať kolesá buniek, aj keď sú zásobníky plné mikrogranúl. Nie je potrebné ich najskôr vyprázdňovať, čím sa znižuje riziko, že sa operátor dostane do priameho kontaktu s granulami.

Plus pre životné prostredie

Mikrogranuly voľne padajú do osivovej brázdy bez akejkoľvek podpory vzduchu, čím sa minimalizuje emisia prachu. Preto nový micro-drill plne vyhovuje aktuálnym smerniciam pre kontrolu emisií všetkých použitých granúl.

Presné poľnohospodárstvo

Komfortný, plne integrovaný riadiaci systém ISOBUS umožňuje prispôsobenie sa bodu zastavenia a štartu riadku osiva. To zaisťuje presné zapínanie a vypínanie na konci poľa a v koľajových riadkoch (bez presahov alebo porúch).