Kompaktory

Tiger_se

Kverneland Tiger

Stabilný kultivátor pre rôzné použitie

Kverneland TLD

Vynikajúce rozloženie hmotnosti, presné ovládanie hĺbky a optimálna schopnosť kopírovať obrysy pôdy pre dokonalé osivové lôžko vo všetkých typoch pôdy.

Kverneland TLG

Optimálna príprava osivového lôžka pre cukrovú repu, zemiaky a zeleninu.

Kverneland Access+

Kultivátory pre prípravu osivového lôžka s pracovnými záberami od 3,00 m do 4,00 m pre kombináciu s ťažkými sejacími strojmi