Kverneland DA

Kverneland DA je ľahký pneumatický sejací stroj pre rotačné brány, rotačné kultivátory a radličkové kultivátory. S pracovnou šírkou 2,5 – 3,0 metra a objemom zásobníka 750 litrov môže byť táto pneumatická sejačka použitá v kombinácii s rôznymi nástrojmi na obrábanie pôdy.

Kverneland DA je najpredávanejší pneumatický sejací stroj pre všetky kombinácie náradia. Vďaka priaznivej polohe ťažiska a nízkej hmotnosti je možné túto sejačku použiť aj na menších traktoroch s nízkou zdvíhacou silou.

Zásobník je vybavený krytom odolným voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom. Pod zásobníkom nájdete dávkovacie zariadenia centrálne umiestnené, pričom rozdeľovacia hlava je namontovaná v chránenej polohe na vnútornej strane. Dávkovací systém je poháňaný mechanicky pomocou ozubeného kolesa, ktoré sa pohybuje v obrábanej pôde.

Sejací stroj Kverneland DA je vybavený 1000 ot./min pohonom klinovým remeňom; v prípade potreby je voliteľne k dispozícii hydraulický pohon.

Kverneland ponúka rôzne elektrické systémy riadenia pre presné vedenie koľajových riadkov, ako sú FGS a SIGNUS. 

Výhody pneumatickej sejačky Kverneland DA:

 • Žiadne zhutňovanie pôdy v koľajniciach
 • Optimálne opätovné zhutnenie po zasiatí
 • Jednoduchá manipulácia pri prevádzke a nastavení
 • Sejací stroj je robustný s ľahkou konštrukciou+
Pneumatic seed drills - Kverneland DA light weighted cultivator on field
Video
Animation


Pneumatický systém

 • Uprostred umiestnené, úplne zapuzdrené koleso s komôrkami dávkovacieho zariadenia presne odmeriava požadovaný objem osiva a vypúšťa ich do zužujúcej sa trubice, kde sa mieša s prúdom vzduchu a potom je vedené rúrkou difuzéra a ohybnými semenovodmi ku krojidlám.
 • Rozdeľovacia hlava je namontovaná na chránenom mieste vo vnútri zásobníka na osivo.
Kverneland DL, iMFarming, isobus, IsoMatch

Centrálne dávkovacie zariadenie

 • Centrálne dávkovacie zariadenie presne odmeriava požadovaný objem osiva pre výsevky od 2 do 380 kg/hektár
 • Na siatie drobných semien, napr. repky alebo trávy, je možné dávkovacie zariadenie plynule nastaviť bez nástrojov vretenom na drobné semeno/mikrodávkovanie.
 • Dávkovací systém je poháňaný mechanicky záhonovým kolesom s klincami bežiacim v obrobenej pôde.
 • Dávkovacie zariadenie je umiestnené uprostred a ľahko prístupné pod zásobníkom.
Kverneland DL, iMFarming, isobus, IsoMatch

Nastavení pro normální osivo

Nastavení pro drobné osivo, s rotačním kartáčem

Zavření poloviny šířky

Rôzne botky pre optimálne umiestnenie osiva

Podľa individuálnych požiadaviek a pôdnych podmienok je možné pneumatické sejacie stroje vybaviť Suffolk radličkami alebo CX-diskovou pätkou.

 • Radlička Suffolk od Kverneland Accord je vhodná najmä na siatie po pluhu a ponúka vzdialenosť medzi radličkami od 9,4 do 15 cm.
 • Špičku radličky zo špeciálneho odliatku je možné pri opotrebovaní vymeniť.
 • CX-disc radlička zaisťuje presné umiestnenie osiva za mokra aj za sucha
 • Vďaka kombinácii konvexného oceľového kotúča a pružného plastového kotúča nie sú potrebné samostatné stierače, čím sa ušetria náklady na drahé diely podliehajúce opotrebovaniu.
 • Konvexný oceľový kotúč vytvára čistú a jasnú brázdu s ľahkým opätovným zhutnením. Úzky profil umožňuje vyššiu pracovnú rýchlosť a konvexný tvar kotúča zaisťuje dobrú kontrolu hĺbky.
 • Flexibilný plastový disk udržuje brázdu otvorenú pre presné umiestnenie osiva. Čistí oceľový kotúč a pomáha predchádzať prilepeniu a zablokovaniu.
 • Pre špeciálne podmienky sejby sú k dispozícii úzke a široké prítlačné kolesá. Tieto prítlačné kolesá je možné úplne zdvihnúť v prípade meniacich sa poveternostných podmienok.

Suffolk coulter

CX-disc coulter

CX-disc coulter with narrow press wheel (26mm)

CX-disc coulter - top view

Univerzálny prípojný záves

 • Rýchloupínacie rozhranie závesného trojuholníka umožňuje kombináciu DA s rotačnými bránami všetkých značiek
 • Vďaka priaznivej polohe svojho ťažiska a malej hmotnosti je možné Kverneland Accord DA používať s menšími traktormi s nízkym zdvíhacím výkonom

Kontaktujte miestneho predajcu

Mapa predajcov