Kverneland CLI

Podorničie je základnou operáciou v rámci dlhodobého obhospodarovania pôdy, ktorá zabezpečuje dobrú štruktúru pôdy, rast koreňov a zvýšenie stability úrody.

Častým problémom sú viditeľné pásy s nepravidelným vzchádzaním klíčiacich semien. Často je to dôsledok nadmerného zhutnenia podorničia na úvratiach a/alebo v koľajových tratiach spôsobeného používaním ťažkých nástrojov alebo prácou na podmáčanej pôde. Korene plodín nemôžu preniknúť do zhutnených zón. To vedie k nedostatočnému zásobovaniu vodou a živinami, čo má za následok značné straty na úrode. Podorničie rozbíja zhutnenie v podorničnej vrstve, obnovuje schopnosť výmeny plynov, a tým je prvým krokom k úspešnému klíčeniu a vzchádzaniu semien.

Koncepcia podmietača Kverneland CLI s jedným nosníkom poskytuje najrobustnejšiu racionálnu konštrukciu, ktorá umožňuje svetlú výšku podmietača 1175 mm, čím zaručuje prevádzku bez zasekávania v hĺbke od 15 do 40 cm.

Nadrozmerný nosník 200x200x10 je vybavený všetkými držiakmi prstov a všetkými voliteľnými prednými a zadnými závesmi.

Zakrivená radlica CLI pôsobí tak, že nadvihuje objem pôdy bez narušenia povrchu. Vykonávanie vertikálneho a rovnomerného tlaku pri zachovaní dobrej vibračnej kapacity zintenzívňuje praskanie pôdy.

Video
Animation
Kverneland CLI
Kverneland CLI
Kverneland CLI
Kverneland CLI
Kverneland CLI
Kverneland CLI
Kverneland CLI
Kverneland CLI

Kontaktujte miestneho predajcu

Mapa predajcov