Kverneland 3400 S

On-land & In-furrow. Pluh navrhnutý pre orbu v brázde aj mimo brázdy.

Konštrukcia pluhov Kverneland 3400 S / 3400 S Variomat je navrhnutá pre orbu v brázde aj mimo brázdy do maximálnej šírky 3,85 m. Prevedenie konštrukcie zaručuje nižšie nároky na zdvih. Závesná hlava 300 poskytuje potrebnú silu na plynulé otáčanie pluhu.

Štandardnou výbavou je mechanické nastavenie záberu prvého orbového telesa. Voliteľné je možnosť vybaviť pluh hydraulickým nastavením.

Efektívna príprava pôdy pomocou závesu na ťahanie pôdneho pechu.

Pluh Kverneland 3400 S / 3400 S Variomat je vybavený robustným rámom 120 x 200 mm (bez zvárania). Ideálne pre traktory, ktoré sú vybavené dvojmontážou alebo pásovým podvozkom.

  • Systém On-land umožňuje jednoduchú zmenu nastavenia pluhu z polohy pre orbu v brázde do polohy pre orbu mimo brázdy. Jednoducho z kabíny traktora pomocou hydraulickej piestnice.
  • Paralelogramová konštrukcia medzi závesnou hlavou a hlavným rámom pluhu hydraulicky posúva pluh do vyváženej pozície. Umožňuje jednoduché otáčanie pluhu.
  • Auto-reset – jednoduché nastavenie uvoľňovacej sily (odskrutkujete dve skrutky pre pridanie alebo odobratie jednej listovej pružiny); bezúdržbový systém
  • Tepelne spracovaná oceľ konštrukcia pluhu Kverneland zvyšuje ich životnosť
  • Variomat® systém umožňuje hydraulicky zmeniť záber pluhu, a to aj v priebehu orby. Optimálne zladenie medzi pluhom, traktorom, pôdnymi podmienkami, výkonom a spotrebou paliva. Jednoduché ručné nastavenie v krokoch po 5 cm (2 ") (Kverneland 3400 S)
  • Auto-line pre automatické nastavenie ťažnej línie. Najlepšia orba s minimálnym opotrebením
  • Jedinečný hydraulický systém s pamäťovým valcom, ktorý udržuje vopred nastavený pracovný záber aj po otočení pluhu na úvrati
  • Technológia Trailer Transport Solution „TTS“ (voliteľne) zaisťuje bezpečnú prepravu pluhu
  • Stĺpica Aero-profile s najlepšou priechodnosťou pozberových zvyškov
  • Excentrický mechanizmus pre centrálne nastavenie nových predradličiek

Technické údaje:

Model Rozostup telies (cm) Závesná hlava Typ stĺpice Pracovný záber (cm) Svetlá výška pod rámom (cm) Počet radlíc
3400 S 85 300 Auto-reset 30 - 50 80 5 - 7
3400 S 100 300 Auto-reset 35 - 55 80 5 - 6
3400 S Variomat 85 300 Auto-reset 30 - 50 80 5 - 7
3400 S Variomat 100 300 Auto-reset 35 - 55 80 5 - 6