IsoMatch GEOCONTROL

IsoMatch GEOCONTROL, vyspelá aplikácia pre presné poľnohospodárstvo v rámci teminálov IsoMatch Tellus PRO a IsoMatch Tellus GO+, vám umožňuje ovládať všetky stroje kompatibilné s ISOBUS.