Dvojradový pôdny valec

Pre veľmi ľahké až stredne ťažké pôdy