Nesené rotačné obracače

Návesné rotačné obracače s podvozkom