Čelne nesený pôdny Packer valec

Ideálny pre kombináciu nástrojov