Postrekovače

Nesené postrekovače

Kverneland iXtra LiFe

Postrekovač iXtra LiFe v kombinácii s presným sejacím strojom Kverneland Optima, Monopill či Unicorn zaisťuje, že osivo je uložené do správneho miesta so súčasnou aplikáciou správneho množstva kvapalného hnojiva

Kverneland iXter A

Nový nesený postrekovač s objemami nádrží 800, 1 000 a 1 200 litrov. K dispozícii sú dva rôzne typy výložníkov, HOSA (12 a 15 metrov) a HC (18, 20 a 21 metrov).

Kverneland iXter B

Rad nesených postrekovačov s objemami nádrží od 1 000 do 1 800 litrov. K dispozícii rôzne typy výložníkov od 15 do 30 metrov.

Kverneland iXtra

Čelná nádrž iXtra ponúka objem 1 100 litrov. V spojení s neseným postrekovačom iXter B poskytuje čelná nádrž iXtra celkový objem asi 3 000 litrov.

Ťahané postrekovače

Kverneland iXtrack T série

Kompaktný ťahaný postrekovač. Presné, ľahké a efektívne, s objemom nádrží od 2600 do 4600 litrov. Verzie oceľových a hliníkových ramien sú k dispozícii od 18 do 40 metrov.

Kverneland iXtrack T3

Kompaktne navrhnutý ťahaný postrekovač. Presné, ľahké a efektívne, s objemom nádrže od 2600 do 3200 litrov. Oceľové a hliníkové typy výložníkov dostupné od 18 do 30 metrov.

Samochodné postrekovače

Kverneland iXdrive S6

Samojazdný postrekovač Kverneland iXdrive S6 s objemom nádrže 4250, 5200 alebo 6150 litrov. Dostupný s oceľovými ramenami HSS (od 24 do 40 metrov) alebo ramenami z hliníkových profilov HSA (od 24 do 30 metrov).