Nesené postrekovače

Kverneland iXtra LiFe

Postrekovač iXtra LiFe v kombinácii s presným sejacím strojom Kverneland Optima, Monopill či Unicorn zaisťuje, že osivo je uložené do správneho miesta so súčasnou aplikáciou správneho množstva kvapalného hnojiva

Kverneland iXter A

Nový nesený postrekovač s objemami nádrží 800, 1 000 a 1 200 litrov. K dispozícii sú dva rôzne typy výložníkov, HOSA (12 a 15 metrov) a HC (18, 20 a 21 metrov).

Kverneland iXter B

Rad nesených postrekovačov s objemami nádrží od 1 000 do 1 800 litrov. K dispozícii rôzne typy výložníkov od 15 do 30 metrov.

Kverneland iXtra

Čelná nádrž iXtra ponúka objem 1 100 litrov. V spojení s neseným postrekovačom iXter B poskytuje čelná nádrž iXtra celkový objem asi 3 000 litrov.