Kompetenčné centrum rozmetadiel Kverneland

Ultramoderné skúšobné zariadenie pre rozmetadlá Kverneland.

Kompetenčné centrum rozmetadiel

V ultramodernom skúšobnom zariadení v holandskom Nieuw-Vennep sa vykonáva high tech testovanie, ktorého účelom je zostavenie presných rozmetávacích tabuliek pre rozmetadlá Kverneland. Skúšobné zariadenie je na trhu jedinečné vďaka svojmu pokrokovému 3D testovaciemu systému a softvéru na analýzu výsledkov veľkého množstva hnojív v kombinácii s našimi rozmetadlami. Rovnako uľahčuje ekologickejšie testovanie so zameraním na úsporu hnojiva, energie a paliva. Skúšobné zariadenie rozmetadiel a hnojív nám umožňuje rýchlym a moderným spôsobom vyvíjať ďalšie novinky a analyzovať účinky nových vlastností na obrazec rozmetávania.

Vylepšené, rýchlejšie, presnejšie testovanie...

• ...je oveľa ekologickejší tým, že šetrí hnojivo, energiu a palivo

• ...poskytuje rýchlu dostupnosť rozmetávacích tabuliek na nakonfigurovanie vášho rozmetávača najpresnejším spôsobom

• ...umožňuje rozšírené testovanie nových hnojív, rozmetadiel a vlastností

• ...poskytuje najlepšie výsledky na väčších pracovných záberoch až 54 metrov.

Technické podrobnosti

Testovacia trať rozmetadiel a hnojív je tvorená robotom s trojbodovým závesom, ktorý dokáže otočiť rozmetadlo o 280 stupňov a rozmetať hnojivo do maximálne 80 zberných zásobníkov. Tieto zásobníky dokážu individuálne zvážiť hnojivo pomocou vážiacich snímačov po 5 kg. Obrazec rozmetávania je monitorovaný z velínu a analyzovaný pomocou 3D softvéru. Následné vyprázdnenie zberných zásobníkov prebieha plne automaticky. Použité hnojivo je dopravným pásom prepravené do špeciálneho zásobníka.