Kverneland Monopill S / Monopill e-drive II

Monopill S & e-drive II – presný mechanický sejací stroj pro repu, repku a čakanku

Presné uloženie a osamostatnenie osiva

MONOPILL S s mechanickým a MONOPILL e-drive II s elektrickým pohonom sú skonštruované pre presný profesionálny výsev repy, repky a čakanky. Pri stroji Monopill obvodová rýchlosť výsevného kotúča presne súhlasí s pojazdovou rýchlosťou stroja, preto je semeno ukladané nulovou rýchlosťou, ktorá eliminuje jeho odskakovanie.

Aj za najťažších podmienok zaručuje montáž výsevnej jednotky stroja Monopill S&e-drive II na paralelograme presnú reguláciu hĺbky.

Tuhé ťahané sejacie lišty sú k dispozícii s pracovnými zábermi 3, 6, 9 a 12 metrov. Praktické a časovo úsporné hydraulické paralelné sklápanie je k dispozícii pre stroje s pracovným záberom 6 m a 9 m. Prepravná šírka všetkých modelov MONOPILL S & e-drive II je maximálne 3 m.

Výhody:

 • Plynulo nastaviteľné vzdialenosti výsevov od 12,5 do 25 cm, optimalizácia výsevného množstva podľa typu pôdy na tom istom poli z kabíny traktora.
 • Zabudovaný výber koľajových riadkov a systémy značenia pred vzídením kultúry (zvláštna výbava).
 • Možnosť zvýšiť výsevné množstvo v riadkoch susediacich s koľajovými riadkami.
 • Zatvorenie polovice šírky a optoelektronické riadenie počítanie semien v štandardnej výbave.
 • Možnosť vypnutia jednotlivých výsevných jednotiek. To je ideálne napr. pri siatí v rohoch polí neštandardného tvaru.
 • Bezpečnosť vďaka neustálej kontrole: elektronika nepretržite sleduje všetky prevádzkové funkcie každej výsevnej jednotky a stále zobrazuje dáta v reálnom čase na termináli vo vnútri kabíny.
 • ISOBUS inteligencia pri strojoch Monopill e-drive II
  Pracovný záber Rozteč Hmotnosť
Monopill 6 pevné 3.0 m  45/50 400 
Monopill 12 pevné 6.0 m 45/50 910
Monopill 18 pevné 9.0 m 45/50 1750
Monopill 24 pevné 12.0 m 45/50 2800
Monopill 12 sklopné PH 6.0 m 45/50 1250
Monopill 18 sklopné PH 9.0 m 45/50 2180

Rám Monopill

 • Tuhé ťahané sejacie lišty sú k dispozícii s pracovnými zábermi 3, 6, 9 a 12 metrov.
 • Praktické a časovo úsporné hydraulické paralelné sklápanie je k dispozícii vo verziách sejacích líšt 6 ma 9 m.
 • Prepravná šírka všetkých modelov Monopill S & e-drive II je maximálne 3 metre.
 • Zvláštna výbava znamenáky pred vzídením kultúry pomáha pri prvých postrekoch pred vzídením osiva.

Sejacie prvky Monopill

Výsevné jednotky majú rovnako ako celý stroj modulárnu konštrukciu

 • Základný prvok zostáva stále rovnaký a výbava sa môže meniť podľa individuálnych požiadaviek.
 • Na siatie do mulča sa predné koleso Farmflex jednoducho nahradí dvojitým prerezávacím kotúčom vybaveným pneumatikami s nulovým bočným tlakom. Ťahané krojidlo vytvára čistú brázdičku na presné ukladanie osiva.
 • Stroj MONOPILL sa môže používať aj na siatie repky a čakanky, čo rozširuje jeho použitie a zaisťuje rýchlejšiu návratnosť investičných nákladov.
 • Presne vysievaná repka sa obvykle seje v riadkoch šírky 45 cm. Táto vzdialenosť riadkov umožňuje použitie mechanických sejacích strojov. Riadkový rozstup sa môže v závislosti od lokality a odrody zmenšiť na 5 až 8 cm.

Monopill S - Sejacie srdce

 • Výsevný kotúč rotuje cez druhú patentovanú sejaciu komoru
 • Kotúč naberie naraz len jedno semeno, ďalšie semená sú zotreté
 • Vďaka odstredivej sile zostane semeno počas svojho otáčania v sejacej komôrke
 • Pretože je sejacie srdce umiestnené hlbšie v sejacej topánke, padá semeno z výšky iba 3 cm
 • Najmenšia pádová výška na trhu plus efekt siatia nulovou rýchlosťou zaisťujú presné ukladanie ako u mechanického, tak aj u elektrického pohonu stroja Monopill S

Elektrický pohon

 • Elektrický pohon s ovládaním priamo z kabíny traktora používajúci technológiu ISOBUS.
 • Sejacie srdce je poháňané priamo elektrickým prevodovým motorom s variabilnými otáčkami. Neexistujú tu mechanické diely pohonu.
 • Plynulo nastaviteľné vzdialenosti výsevov od 12,5 do 25 cm, optimalizácia výsevného množstva podľa typu pôdy na tom istom poli z kabíny traktora.
 • Zabudovaný výber koľajových riadkov a systémy značenia pred vzídením kultúry (zvláštna výbava).
 • Možnosť zvýšiť výsevné množstvo v riadkoch susediacich s koľajovými riadkami.
 • Možnosť individuálneho vypínania výsevných jednotiek.
 • Optoelektronické riadenie počítanie semien.

ISOBUS inteligence - GEOCONTROL

IsoMatch GEOCONTROL – úspora nákladov s bezprostrednou návratnosťou
Systémy GPS a GEOCONTROL spolu s elektricky poháňaným presným sejacím strojom prispievajú veľkým dielom k presnosti a úspore nákladov. Všetky tieto stroje sú vybavené technológiou ISOBUS, ktorú je možné jednoducho ovládať pomocou terminálu IsoMatch Tellus.
Všetky elektricky poháňané sejacie prvky sa v kombinácii s GPS a GEOCONTROL automaticky zapínajú a vypínajú presne na správnom mieste, a tak nedochádza k prekrývaniu už vysiatych riadkov. To je obzvlášť užitočné na trojuholníkových poliach, na zakrivených alebo nepravidelne tvarovaných úvratiach.
Ďalšie informácie o technológii ISOBUS pozri prosím http://www.kvernelandgroup.com/Brands-and-Products/iM-FARMING.

ISOBUS inteligence - GEOSEED

GEOSEED – vysoká úroveň presnosti

Systém GEOSEED je ponúkaný v dvoch rôznych úrovniach:

 • GEOSEED úroveň 1 predstavuje synchronizáciu v pracovnom zábere stroja. Zlepšuje rozdelenie semien až do perfektného stavu v súbežnej alebo kosoštvorcovej schéme: Pozitívnym efektom je najlepšie využitie živín, vody a slnka. Rovnako sa znižuje vodná a veterná erózia.
 • GEOSEED úroveň 2 predstavuje synchronizáciu na celom poli. To je nevyhnutná požiadavka pre medziriadkovú kultiváciu, tiež v smere naprieč k siatiu. GEOSEED je jediný systém na svete, ktorý umožňuje túto mechanickú likvidáciu burín!

Aplikátor mikrogranúl

  • Většina modelů stroje MONOPILL S & e-drive II může být vybavena aplikátorem mikrogranulí. Zásobníky vyrobené z plastů speciální jakosti mají objem 35 litrů. Zásobníky se montují podle pracovního záběru se 2 nebo 3 výstupy na jednotku.
  • Väčšina modelov stroja MONOPILL S & e-drive II môže byť vybavená aplikátorom mikrogranúl. Zásobníky vyrobené z plastov špeciálnej kvality majú objem 35 litrov. Zásobníky sa montujú podľa pracovného záberu s 2 alebo 3 výstupmi na jednotku.
  • K dispozícii sú dávkovacie kotúče rôznych veľkostí a z rôznych materiálov na prispôsobenie požiadavkám väčšiny typov mikrogranúl.
  • Aplikátor mikrogranúl je mechanicky poháňaný záhonovým kolesom stroja MONOPILL S & e-drive II.