Kverneland Optima RS

Tuhý a pevný rám pre vysoký výkon 

Rám Optima RS bol navrhnutý pre poľnohospodárov, ktorí hľadajú solídne a ľahké riešenie s vysokou účinnosťou.

Rám Optima RS je k dispozícii v pracovnej šírke od 6,1 m do 9,3 m. Aby bola zaručená maximálna flexibilita, je možné rám Optima RS prispôsobiť rôznym šírkam riadkov, od 35 cm do 80 cm v rovnomerných a nerovnomerných konfiguráciách. Môže byť vybavený celým radom sejacích strojov Kverneland: Optima HD-II, vysokorýchlostná sejačka Optima SX, štandardná alebo tandemová sejačka. Pevný rám vyrobený zo štvorcového profilu s rozmermi 180 mm x 180 mm je pripravený na prepravu až 18 výsevných jednotiek HD-II alebo SX.

Rám Optima RS môže byť vybavený veľkým zásobníkom na 2000 l hnojiva alebo alternatívne s predným zásobníkom DF1 / DF2 pre dobré rozloženie hmotnosti. Okrem toho je k dispozícii až 18 radov elektrickým pohonom mikrogranulátu.

Pre bezpečnú cestnú dopravu je k dispozícii pozdĺžne prepravné zariadenie. Stroj vyhovuje novému typovému schváleniu EÚ a je pripravený na prepravu rýchlosťou 40 km / h aj s 18 radmi a prihnojovaním. Je to spôsobené pneumatickým brzdovým systémom.

Výhody:

 • Pevný a ľahký dizajn rámu
 • Flexibilné prispôsobenie rôznym šírkam riadkov
 • Príjemný pre obsluhu s úplným ovládaním z kabíny
 • Priateľské pre životné prostredie vďaka presnej aplikácii s GEOCONTROL a GEOSEED
 • Úspora osiva a hnojiva

Technické dáta - Optima RS *

Pracovná šírka (m) 6.1 6.8 7.6 8.3 9.3
Počet riadkov 8 - 12 8 - 16 12 - 16 12 - 18 12 - 18
Šírka riadkov (cm) 45 - 80 35 - 80 65 45 - 70 50 - 80

 *Ďalšie konfigurácie sú možné na požiadanie.

ISOBUS inteligence - GEOSEED - Optima

 • GEOSEED – vysoká úroveň přesnosti
 • Systém GEOSEED je nabízen ve dvou různých úrovních:
 • GEOSEED úroveň 1 představuje synchronizaci v pracovním záběru stroje. Zlepšuje rozdělení semen až do perfektního stavu v souběžném nebo kosočtverečném schématu: Pozitivním efektem je nejlepší využití živin, vody a slunce. Rovněž se snižuje vodní a větrná eroze.
 • GEOSEED úroveň 2 představuje synchronizaci na celém poli. To je nezbytný požadavek pro meziřádkovou kultivaci, také ve směru napříč k setí. GEOSEED je jediný systém na světě, který umožňuje tuto mechanickou likvidaci plevelů.

Secí prvky Optima

Výsevní jednotky mají stejně jako celý stroj modulární konstrukci

 • Základní prvek zůstává stále stejný a výbava se může měnit podle individuálních požadavků.
 • Přítlačná kola běží na bezúdržbových kuličkových ložiskách. Hloubku setí lze plynule nastavit šroubovým zvedákem. Stupnice zajišťuje rovnoměrné nastavení hloubky všech řádků.
 • Secí botky jsou zkonstruovány s vysoko umístěným bodem montáže. To jim umožňuje pracovat ve větší hloubce při setí fazolí nebo na suché půdě, aniž se opotřebuje pouzdro.
 • Přesné řízení hloubky je dosaženo tandemovou konstrukcí výsevních jednotek pro řepu.
 • Standardní výsevní jednotka pro běžné setí v připraveném stavu: krojidlo pro kukuřici a hloubkové kolo Farmflex 370 mm (500 mm jako zvláštní výbava), zahrnovač pod pružinou a zvedací zařízení jako standardní výbava
 • Prvky výsevní jednotky Optima HD: prvky pro setí do mulče a běžné setí

Secí srdce Optima

Secí srdce bez těsnění

 • Patentované secí srdce Kverneland Accord snížilo náklady na údržbu na minimum
 • Žádné tření, žádné opotřebení, nízký hnací moment, minimální údržba: Výsevní kotouč rotuje v secím srdci spolu s vakuovou komorou. Tento secí buben je přes dutý hřídel připojený k ventilátoru vytvářejícímu vakuum.
 • Díky tomuto principu secího srdce nedochází ke ztrátě vakua a požadavky na vakuum jsou tak nízké

Optima e-drive / e-drive II

e-drive/e-drive II – veškeré řízení a sledování stroje z kabiny traktoru v souladu se standardem ISOBUS

 • U e-drive/e-drive II je každá výsevní jednotka poháněna individuálně elektromotorem.
 • Nízkoúdržbový pohon je ozubeným řemenem v ochranném pouzdře proti prachu připojený přímo k secímu srdci.
 • To umožňuje mimořádně kompaktní konstrukci a plynulý pohon s nízkou spotřebou proudu
 • Všechna data se zadávají a odečítají na ISOBUS terminálu, např. IsoMatch Tellus PRO nebo Tellus GO.
 • Vzdálenosti výsevů jsou plynule nastavitelné a během setí je lze měnit.
 • Všechny výsevní jednotky lze individuálně vypnout.
 • V souvislosti s malými šířkami výsevních řádků 37,5 cm vstupuje do hry další přínos e-drive/e-drive II: Individuální zapínání a vypínání kolejových řádků. Kolejové řádky lze nastavit pro jakoukoli šířku postřiku.
 • Vlastnosti stroje e-drive/e-drive II doplňuje elektronické sledování všech funkcí stroje včetně monitorování semen optickým snímačem.

Umístění hnojiva

 • Stabilní konstrukce, modulární systém, nízké náklady na údržbu, vysoká odolnost proti opotřebení a ukládání do optimální hloubky.
 • Pro přihnojování dodává Kverneland Accord zásobníky pro různé aplikace.
 • Řetězový pohon dávkování lze nastavit na hektarové množství od 106 do 390 kg při meziřádkové vzdálenosti 75 cm.
 • Aplikátor hnojiva je poháněn centrálně snadno přístupnou, na boku namontovanou převodovkou.
 • Přihnojovací radlička, standardní setí s úzkým krojidlem a stabilní, spolehlivá konstrukce, ochrana proti bočním silám vinutou pružinou
 • Setí do mulče s dvoukotoučovým vrubovým krojidlem Ø 350 mm pro přesné ukládání hnojiva bez ucpávání.
 • Všechny modely Optima lze vybavit aplikátory mikrogranulí. Zásobníky jsou vyrobené z plastů speciální jakosti a mají objem 35 litrů. V závislosti na pracovním záběru zásobníky zásobují 2 až 3 výsevní jednotky.

ISOBUS inteligence - GEOCONTROL

IsoMatch GEOCONTROL – úspora nákladů s bezprostřední návratností
Systémy GPS a GEOCONTROL spolu s elektricky poháněným přesným secím strojem přispívají velkým dílem k přesnosti a úspoře nákladů. Všechny tyto stroje jsou vybaveny technologií ISOBUS, kterou lze snadno ovládat pomocí terminálu IsoMatch Tellus.
Všechny elektricky poháněné secí prvky se v kombinaci s GPS a GEOCONTROL automaticky zapínají a vypínají přesně na správném místě, a tak nedochází k překrývání již vysetých řádků. To je zvláště užitečné na trojúhelníkových polích, na zakřivených nebo nepravidelně tvarovaných souvratích.
Další informace o technologii ISOBUS viz prosím http://www.kvernelandgroup.com/Brands-and-Products/iM-FARMING.