Kverneland a-drill

Pneumatická sejačka integrovaná na kultivátore alebo sejacom stroji na súčasnú aplikáciu krycích plodín alebo extra druhu semien/hnojiva

Kverneland a-drill bol navrhnutý ako prídavná sejačka so samostatným zásobníkom a dávkovacím zariadením na zabezpečenie rýchlej implementácie krycích plodín počas strniska s minimálnymi nákladmi.

Okrem toho spoločnosť Kverneland rozšírila rozsah použitia a ponúka možnosť integrovať a-drill aj do sejacieho stroja e-drill maxi plus. V tejto kombinácii umožní sejačke a-drill aplikáciu ďalšieho druhu semien/hnojiva v jednom prechode.

V závislosti od výsevu/ha a výkonu stroja sú k dispozícii dva modely a-drill: a-drill 200 a 500 litrov.

Oba modely majú 8 vývodov, ktoré rozložia tok semien rovnomerne po pracovnej šírke. Okrem toho sa dajú použiť aj na zakladanie repky alebo mixu semien rôznych priemerov (strukoviny, krížovky, ...).

Výhody:

 • Presnosť a veľký pracovný výkon
 • Výsevok je možné nastaviť z kabíny aj počas práce
 • Hospodárny výsev plodín
 • Bezpečný prístup cez nakladaciu plošinu - v súlade s CE - a individuálne prispôsobený náradiu na prípravu pôdy, na ktorom je namontovaný
 • Dve rôzne ovládacie skrinky (štandardné a s reguláciou rýchlosti)
 • Ventilátory prispôsobené osivu, pracovnej rýchlosti a záberu
 • Výsevné valce pre všetky podmienky
 • Kombinácia s a-drill ako extra sejačka

Technické údaje:

  Objem zásobníku Zásobník Hmotnosť so schodíkmi a krytmi / bez nich 
a-drill 200 200 litrov transparentný plastový zásobník 60 kg
a-drill 500 500 litrov robustný ocelový zásobník 103 kg

Sejacie stroje pre medziplodiny

Odozva na smernicu o dusičnanoch

Smernica o dusičnanoch prijatá Európskou úniou v roku 1991 je zameraná na ochranu vodných zdrojov ohrozených zaťažením vyšším ako 50 mg dusičnanov na liter. Jedno z vykonaných opatrení na zabránenie vyplavovaniu, ktorého výsledkom je zovšeobecnenie poznatkov o pôdnom kryte pri znížení vegetačného krytu, ktorý absorbuje dusík z pôdy a vzduchu, aby ho premenil na organický dusík. Medziplodina potom uvoľní dusík pre nasledujúcu plodinu (1/3), chráni pôdu proti erózii a zlepšuje jej štruktúru.

Ventilátory sejacích strojov a-drill 200

Ventilátory prispôsobené osivu, pracovnej rýchlosti a záberu – sejací stroj a-drill môže byť vybavený dvoma typmi ventilátorov:

 • Elektrický ventilátor odporúčaný pre drobné semená a umožňujúci rýchlosť siatia 4 kg/min (pri stroji 50 kg/ha s pracovným záberom 4 m pri rýchlosti 12 km/h)
 • Hydraulický ventilátor (plánovito inštalovaný na ťahaných modeloch) pre tok semien až 14 kg/min (100 kg/ha pri 12 km/h s pracovným záberom 7 m)

Výsevné valce

Sejacie stroje a-drill sa dodávajú s dvoma typmi výsevných valcov: jedným pre drobné semená (repka, horčica, kapusta, ďatelina atď.) a stredným výsevným valcom pre osivo (vika, tráva, slnečnice atď.). Miešacie ústrojenstvo umiestnené nad výsevným valcom zaisťuje neprerušovaný tok osiva. Kefa umiestnená pri základni valca bude regulovať tok a zlepší presnosť nastavenia.

Pre veľké semená (hrách, bôb konský atď.) sa naliehavo odporúča zvoliť výsevný valec Flex, ktorý dokáže zmeniť tvar pri veľkom priemere semená.

Ovládacia skrinka

K dispozícii sú dve ovládacie skrinky:

 • Verzia 1.2, ktorá vám umožňuje ovládať otáčky rotora, otáčky ventilátora pri elektrickom pohone a zapínať/vypínať rotor a ventilátor
 • Verzia 5.2, ktorá umožňuje reguláciu prietoku, má počítadlo plochy a prevádzkových hodín, autodiagnostiku atď. Možno ju pripojiť k radarovej jednotke alebo 7 pólovému konektoru poskytujúcemu informácie o rýchlosti traktora.