Kverneland DG II

Vysoko výkonný sejací stroj

Efektívny výsev s vysokou kapacitou pre najlepší vzrast na poli vo veľkom rozsahu

 Kverneland DG II je k dispozícii v pracovných šírkach 9 alebo 12 m a s objemom zásobníka 6 000 litrov. Spĺňajúc požiadavku na maximálnu účinnosť a vysokú výkonnosť, je výkonnosť DG II bezkonkurenčná. Až 140 ha za jeden deň!

 Kverneland DG II vyniká prehľadným usporiadaním, vďaka ktorému má obsluha dobrý prehľad o celom stroji. Pracovné postupy možno neustále a pohodlne sledovať. Vďaka vysokej úrovni zabudovanej inteligentnej technológie ponúka Kverneland DG II maximálne jednoduché používanie od nastavenia a plnenia až po prepravu a výsev.

 Srdcom stroja sú jeho radlice. Úzky profil radličiek s mierne posunutými oceľovými diskami umožňuje ľahké preniknutie do pôdy na čo najpresnejšie uloženie osiva. Vďaka nastaveniu hĺbky sejby za chodu pomocou systému Active-on (až do 80 kg) a automatickému riadeniu súvratí ponúka DG II komfort obsluhy a bezpečnú aplikáciu.

S cieľom poskytnúť dostatočnú oporu 6000 l zásobníku osiva a dvojdielnej radličke vyvinula spoločnosť Kverneland pre DG II robustnú konštrukciu rámu, ktorá rovnomerne rozkladá hmotnosť stroja medzi nosnú nápravu a traktor.

 Veľkorozmerné kolesá (800/45 x 26,5) zabezpečujú bezpečnú manipuláciu na ceste a nízky tlak na pôdu. V pracovnej polohe sú nezávisle namontované nosiče náradia podopreté opornými kolesami, ktoré zabezpečujú presné sledovanie a hĺbku osiva jednotlivých radličiek počas sejby. Výkonné hydraulické valce zaručujú bezpečné prestavenie z prepravnej do pracovnej polohy a naopak!

Výhody Kverneland DG II:

 • Vysoký výkon a veľká kapacita
 • Vynikajúca kontrola hĺbky sejby aj pri vysokých pracovných rýchlostiach vďaka systému Active-on
 • Silná konštrukcia rámu pre stabilitu a spoľahlivosť
 • Najmodernejšia technológia výsevu s ELDOS a CD radličkou
 • Kompaktný na ceste v prepravnej polohe
 • Ľahko prístupný na nastavenie a údržbu

 

Model DG-II 9000 DG-II 12 000
Pracovný záber (m) 9.00 12.00
Prepravná šírka (m) 3.00 3.00
Prepravná dĺžka (m) 8.20 8.20
Počet botiek 72 96
Medziriadková vzdialenosť (cm) 12.5  12.5

DG II - Rám

Róbustný rám stroja DG II je navrhnutý tak, aby bola váha sejacieho stroja rovnomerne rozložená medzi pojazdové kolesá a záves traktora.

Nízkotlakové pneumatiky rozmeru 800/45 x 26.5 umožňujú bezpečnú prepravu a nízky tlak na pôdu. Pri sejbe sú krídla sejacieho stroja podporované kolesami na koncoch sejacej lišty. Je tak zaistené dokonalé kopírovanie terénu a presné hĺbkové vedenie botiek počas siatia.

ELDOS - elektricky poháňaný dávkovač

 • ELDOS je plne ISOBUS kompatibilný dávkovač osiva s elektropohonom.
 • Činnosť dávkovača môže byť riadená pomocou GEOCONTROL a GPS signálu, pre obmedzenie presievania na úvrati a úsporu osiva.
 • Dávkovač ELDOS umožňuje výsevok 1-400 kg/ha v závislosti od osív a pracovnej rýchlosti.
 • Činnosť celého stroja vrátane dávkovača je monitorovaná čidlami a zobrazovaná na ISOBUS termináli pre dokonalý prehľad z kabíny traktora.
 • Dávkovacie valčeky sú ľahko vymeniteľné bez potreby náradia a bez možnosti zámeny vďaka optickému čidlu a značeniu valčekov. Zámena valčeka je ihneď zobrazená na ISOBUS termináli.
 • Jednoduchý prístup k dávkovačom je zaistený ich polohou na boku zásobníka.

Kalibrácia:

 • Pri vlastnej kalibrácii obsluha zadá plodinu a požadovaný výsevok do terminálu, spustí kalibráciu, zváži kalibrované osivo a zadá jeho hmotnosť do terminálu. Sejací stroj si sám automaticky upraví otáčky dávkovača.
 • Samotný process kalibrácie môže byť ovládaný tlačidlom na boku dávkovača.
 • Otvorením kalibračnej klapky je zároveň uzavretý vstup do injektora.

DG II - CD botka

Dvojkotúčové CD botky na siatie do mulča aj spracovanej pôdy majú medziriadkovú vzdialenosť 12,5 cm. Vďaka ich úzkemu profilu a malému reznému uhlu je znížená požiadavka na ťahovú silu a spotreba paliva. Vďaka nízkemu odporu pri vnikaní do pôdy je možné preniesť prítlak sejacej botky (až 80 kg plynulo nastaviteľný prítlak) na zatlačovacie/hĺbkové koleso a docieliť tak výborný kontakt osiva s pôdou aj v podmienkach sucha.

Nízkemu ťahovému odporu prispieva uloženie kotúčov a zatlačovacích kolies pomocou bezúdržbových guličkových ložísk. Zatlačovacie kolesá (Ø 380mm) sú vyrobené zo špeciálnej gumy so samočistiacou funkciou, takže nie sú potrebné škrabky kolies ani pri siatí do vlhkej pôdy.

Topánky sú rozmiestnené v dvoch radoch s rozostupom 17,5 cm. Nastavenie hĺbky siatia aj prítlak na pätky sú centrálne nastaviteľné z kabíny traktora cez ISOBUS terminál. Osivo je do jednotlivých botiek dopravované z dvoch rozdeľovačov osiva umiestnených na krídlach sejacej lišty.

Výhody:

 • Úzky profil botky – nízky odpor v ťahu a nízka potreba prítlaku
 • Integrované zatlačovacie koleso – dokonalé hĺbkové vedenie botky a zatlačenie osiva so samočistiacou funkciou

DG II - systém prítlaku Active-on

Vďaka systému doťaženia Active-on je možné docieliť prítlak jednotlivých botiek až 80 kg. Active-on je založený (vedľa vlastného prítlaku na botky) na hydraulickom doťažení celej sejacej lišty.

Pri vysokom prítlaku na botky je zvýšený prítlak na celú sejaciu lištu tak, aby bola zaistená penetrácia botky do pôdy a dodržaná presná hĺbka sejby aj pri vyšších pracovných rýchlostiach. Hodnota doťaženia celej sejacej lišty je nastaviteľná z kabíny traktora cez ISOBUS terminál.

Systém Active-on neustále monitoruje doťaženie botiek pomocou senzorov a reguluje jeho hodnotu tak, aby bola dodržaná nastavená hĺbka siatia aj pri meniacich sa pôdnych podmienkach. Pri otáčaní na úvrati je hydraulické doťaženie sejacej lišty vypnuté, aby sa predchádzalo zbytočnému zaťažovaniu krídiel a vlastných pojazdových kolies na sejacej lište. Po opätovnom spustení stroja na úvrati je sejacia lišta doťažená na nastavenú hodnotu.

DG II - preprava po ceste

Vďaka premyslenej konštrukcii nevyžaduje ani takto veľký sejací stroj žiadne špeciálne povolenia alebo opatrenia pri preprave po ceste. Rozmery DG II sú v súlade so všetkými Európskymi predpismi.

DG II sa zapája do ramien traktora pomocou rozporky kat. III*. Súprava osvetlenia na prepravu je štandardné vybavenie. Zákazník si môže vybrať medzi dvojokruhovými vzduchovými alebo hydraulickými brzdami.

Na ceste sa sejací stroj DG II môže prepravovať rýchlosťou až 40 km/h vďaka pevnej náprave a širokým pojazdovým kolesám. Zloženie do prepravnej polohy je rýchle. Vďaka kompaktnej prepravnej veľkosti, rýchlej preprave a výbornej manévrovateľnosti je možné DG II využiť aj na siatie na menších poliach. Na odstavenie je sejací stroj vybavený róbustnou odstavnou nohou.

* Voliteľne je možné stroj vybaviť rozporkou kat. 3N a kat. 4N.