Kverneland Optima RS

Tuhý a pevný rám pre vysoký výkon 

Rám Optima RS bol navrhnutý pre poľnohospodárov, ktorí hľadajú solídne a ľahké riešenie s vysokou účinnosťou.

Rám Optima RS je k dispozícii v pracovnej šírke od 6,1 m do 9,3 m. Aby bola zaručená maximálna flexibilita, je možné rám Optima RS prispôsobiť rôznym šírkam riadkov, od 35 cm do 80 cm v rovnomerných a nerovnomerných konfiguráciách. Môže byť vybavený celým radom sejacích strojov Kverneland: Optima HD-II, vysokorýchlostná sejačka Optima SX, štandardná alebo tandemová sejačka. Pevný rám vyrobený zo štvorcového profilu s rozmermi 180 mm x 180 mm je pripravený na prepravu až 18 výsevných jednotiek HD-II alebo SX.

Rám Optima RS môže byť vybavený veľkým zásobníkom na 2000 l hnojiva alebo alternatívne s predným zásobníkom DF1 / DF2 pre dobré rozloženie hmotnosti. Okrem toho je k dispozícii až 18 radov elektrickým pohonom mikrogranulátu.

Pre bezpečnú cestnú dopravu je k dispozícii pozdĺžne prepravné zariadenie. Stroj vyhovuje novému typovému schváleniu EÚ a je pripravený na prepravu rýchlosťou 40 km / h aj s 18 radmi a prihnojovaním. Je to spôsobené pneumatickým brzdovým systémom.

Výhody:

 • Pevný a ľahký dizajn rámu
 • Flexibilné prispôsobenie rôznym šírkam riadkov
 • Príjemný pre obsluhu s úplným ovládaním z kabíny
 • Priateľské pre životné prostredie vďaka presnej aplikácii s GEOCONTROL a GEOSEED
 • Úspora osiva a hnojiva

Technické dáta - Optima RS *

Pracovná šírka (m) 6.1 6.8 7.6 8.3 9.3
Počet riadkov 8 - 12 8 - 16 12 - 16 12 - 18 12 - 18
Šírka riadkov (cm) 45 - 80 35 - 80 65 45 - 70 50 - 80

 *Ďalšie konfigurácie sú možné na požiadanie.

ISOBUS inteligencia - GEOSEED - Optima

 • GEOSEED – vysoká úroveň presnosti
 • Systém GEOSEED je ponúkaný v dvoch rôznych úrovniach:
 • GEOSEED úroveň 1 predstavuje synchronizáciu v pracovnom zábere stroja. Zlepšuje rozdelenie semien až do perfektného stavu v súbežnej alebo kosoštvorcovej schéme: Pozitívnym efektom je najlepšie využitie živín, vody a slnka. Rovnako sa znižuje vodná a veterná erózia.
 • GEOSEED úroveň 2 predstavuje synchronizáciu na celom poli. To je nevyhnutná požiadavka pre medziriadkovú kultiváciu, tiež v smere naprieč k siatiu. GEOSEED je jediný systém na svete, ktorý umožňuje túto mechanickú likvidáciu burín.

Sejacie prvky Optima

Výsevné jednotky majú rovnako ako celý stroj modulárnu konštrukciu

 • Základný prvok zostáva stále rovnaký a výbava sa môže meniť podľa individuálnych požiadaviek.
 • Prítlačné kolesá bežia na bezúdržbových guličkových ložiskách. Hĺbku siatia je možné plynulo nastaviť skrutkovým zdvihákom. Stupnica zaisťuje rovnomerné nastavenie hĺbky všetkých riadkov.
 • Sejacie botky sú skonštruované s vysoko umiestneným bodom montáže. To im umožňuje pracovať vo väčšej hĺbke pri siatí fazule alebo na suchej pôde bez toho, aby sa opotrebovalo puzdro.
 • Presné riadenie hĺbky je dosiahnuté tandemovou konštrukciou výsevných jednotiek pre repu.
 • Štandardná výsevná jednotka pre bežné siatie v pripravenom stave: krojidlo pre kukuricu a hĺbkový bicykel Farmflex 370 mm (500 mm ako zvláštna výbava), zahŕňač pod pružinou a zdvíhacie zariadenie ako štandardná výbava
 • Prvky výsevnej jednotky Optima HD: prvky na siatie do mulča a bežné siatie

Sejacie srdce Optima

Sejacie srdce bez tesnenia

 • Patentované sejacie srdce Kverneland Accord znížilo náklady na údržbu na minimum
 • Žiadne trenie, žiadne opotrebenie, nízky hnací moment, minimálna údržba: Výsevný kotúč rotuje v sejacom srdci spolu s vákuovou komorou. Tento sejací bubon je cez dutý hriadeľ pripojený k ventilátoru vytvárajúcemu vákuum.
 • Vďaka tomuto princípu sejacieho srdca nedochádza k strate vákua a požiadavky na vákuum sú tak nízke

Optima e-drive / e-drive II

e-drive/e-drive II – všetko riadenie a sledovanie stroja z kabíny traktora v súlade so štandardom ISOBUS

 • Pri e-drive/e-drive II je každá výsevná jednotka poháňaná individuálne elektromotorom.
 • Nízkoúdržbový pohon je ozubeným remeňom v ochrannom puzdre proti prachu pripojený priamo k sejaciemu srdcu.
 • To umožňuje mimoriadne kompaktnú konštrukciu a plynulý pohon s nízkou spotrebou prúdu
 • Všetky dáta sa zadávajú a odčítajú na ISOBUS termináli, napr. IsoMatch Tellus PRO alebo Tellus GO.
 • Vzdialenosti výsevov sú plynule nastaviteľné a počas siatia ich je možné meniť.
 • Všetky výsevné jednotky je možné individuálne vypnúť.
 • V súvislosti s malými šírkami výsevných riadkov 37,5 cm vstupuje do hry ďalší prínos e-drive/e-drive II: Individuálne zapínanie a vypínanie koľajových riadkov. Koľajové riadky je možné nastaviť pre akúkoľvek šírku postreku.
 • Vlastnosti stroja e-drive/e-drive II dopĺňa elektronické sledovanie všetkých funkcií stroja vrátane monitorovania semien optickým snímačom.

Umiestnenie hnojiva

 • Stabilná konštrukcia, modulárny systém, nízke náklady na údržbu, vysoká odolnosť proti opotrebovaniu a ukladaniu do optimálnej hĺbky.
 • Na prihnojovanie dodáva Kverneland Accord zásobníky pre rôzne aplikácie.
 • Reťazový pohon dávkovania je možné nastaviť na hektárové množstvo od 106 do 390 kg pri medziriadkovej vzdialenosti 75 cm.
 • Aplikátor hnojiva je poháňaný centrálne ľahko prístupnou, na boku namontovanou prevodovkou.
 • Prihnojovacia radlička, štandardné siatie s úzkym krojidlom a stabilná, spoľahlivá konštrukcia, ochrana proti bočným silám vinutou pružinou
 • Siatie do mulča s dvojkotúčovým vrubovým krojidlom Ø 350 mm pre presné ukladanie hnojiva bez upchávania.
 • Všetky modely Optima je možné vybaviť aplikátormi mikrogranúl. Zásobníky sú vyrobené z plastov špeciálnej kvality a majú objem 35 litrov. V závislosti na pracovnom zábere zásobníky zásobujú 2 až 3 výsevné jednotky.

ISOBUS inteligence - GEOCONTROL

IsoMatch GEOCONTROL – úspora nákladov s bezprostrednou návratnosťou
Systémy GPS a GEOCONTROL spolu s elektricky poháňaným presným sejacím strojom prispievajú veľkým dielom k presnosti a úspore nákladov. Všetky tieto stroje sú vybavené technológiou ISOBUS, ktorú je možné jednoducho ovládať pomocou terminálu IsoMatch Tellus.
Všetky elektricky poháňané sejacie prvky sa v kombinácii s GPS a GEOCONTROL automaticky zapínajú a vypínajú presne na správnom mieste, a tak nedochádza k prekrývaniu už vysiatych riadkov. To je obzvlášť užitočné na trojuholníkových poliach, na zakrivených alebo nepravidelne tvarovaných úvratiach.
Ďalšie informácie o technológii ISOBUS pozri prosím http://www.kvernelandgroup.com/Brands-and-Products/iM-FARMING.

Elektrický aplikátor mikrogranúl: Micro-Drill

Micro-drill pre výsevné jednotky Optima HD-II a SX

Dopyt po aplikátoroch mikrogranúl sa zvyšuje. Mikroživiny a tiež malé množstvá insekticídov alebo fungicídov zaisťujú najlepší začiatok úrody.

Elektricky poháňaný micro-drill pre výsevné jednotky Optima HD-II a SX sú navrhnuté ako batoh za výsevné jednotky a ponúkajú objem zásobníka 17 litrov.

Sú elektricky poháňané a ovládané ISOBUS. Dávkovacie zariadenie pozostáva z plastového krytu odolného proti opotrebovaniu s vymeniteľnými komôrkovými kolesami vyrobenými z nehrdzavejúcej ocele. To zaisťuje presné dávkovanie mikrogranúl.

Bezpečnosť operátora

Inžinieri sa zamerali na najvyššiu úroveň bezpečnosti operátora tým, že ponúkli jednoduchú a bezpečnú manipuláciu s aplikátorom. Obsluha si preto môže vymieňať kolesá buniek, aj keď sú zásobníky plné mikrogranúl. Nie je potrebné ich najskôr vyprázdňovať, čím sa znižuje riziko, že sa operátor dostane do priameho kontaktu s granulami.

Plus pre životné prostredie

Mikrogranuly voľne padajú do osivovej brázdy bez akejkoľvek podpory vzduchu, čím sa minimalizuje emisia prachu. Preto nový micro-drill plne vyhovuje aktuálnym smerniciam pre kontrolu emisií všetkých použitých granúl.

Presné poľnohospodárstvo

Komfortný, plne integrovaný riadiaci systém ISOBUS umožňuje prispôsobenie sa bodu zastavenia a štartu riadku osiva. To zaisťuje presné zapínanie a vypínanie na konci poľa a v koľajových riadkoch (bez presahov alebo porúch).