Kverneland Optima SX výsevná jednotka

Vysokorýchlostná sejačka Optima SX, až 18 km / h pre maximálnu účinnosť

Vysokorýchlostná výsevná jednotka Optima SX zabezpečuje maximálny výkon a účinnosť.

Vďaka presnej singulácii osiva, precíznemu ukladaniu osiva a vyššej pracovnej rýchlosti až 18 km/h je sejací stroj Optima až o 50 % účinnejší ako štandardný rad HD-II.

Výhody:

 • Optimálna kontrola hĺbky vďaka veľkej základnej hmotnosti výsevnej jednotky s možnosťou pridania dodatočného tlaku (až 100 kg) na každú jednotlivú výsevnú jednotku prostredníctvom pružinového systému.
 • Efektívne sledovanie kontúr pôdy vďaka veľkej kontrole hĺbky pomocou otvorených meracích kolies (⌀410 mm, so 120 mm)
 • Presné ukladanie osiva pomocou malej radlice, ktorá vytvára čistú brázdu. Dobré ukladanie, a zakrytie osiva sa uskutočňuje pomocou hladkého pružného medzikola a viacnásobne nastaviteľného V-kolesa.
Optima SX   
Kapacita násypky (liter)
60
V-prítlačné koleso 25mm
• 
V-prítlačné koleso 50mm
º
Elektropohon e-drive II
• 
Repková sada
º
Max. rýchlosť (km/h)
18
Min. vzdialenosť riadkov (cm)
40
Hmotnosť (kg)
129
 • Standard
 º Voliteľná

Výsevné srdce - Optima SX

Pomocou výsevného srdca pod tlakom sú semená „vystrelené“ prúdom vzduchu s rýchlosťou až 70 km / h do brázdy. Hladké, pružné zatlačovacie koliesko zachytáva a chráni jemné semená. Akýkoľvek negatívny vplyv, ako sú vibrácie, na ceste medzi bodom uvoľnenia a kontaktom s pôdou sú eliminované kvôli velkému prúdu vzduchu.

Osivo je dokonale uložené v pôde. Každá výsevná bodka je elektricky napájaná pomocou pripojenia ISOBUS. Dodatočný generátor alebo iné zdroje energie nie sú potrebné. Kompletné napájanie a riadenie je cez ISOBUS.

Elektrický pohon

 • Elektrický pohon s ovládaním priamo z kabíny traktora používajúci technológiu ISOBUS.
 • Sejacie srdce je poháňané priamo elektrickým prevodovým motorom s variabilnými otáčkami. Neexistujú tu mechanické diely pohonu.
 • Plynulo nastaviteľné vzdialenosti výsevov od 12,5 do 25 cm, optimalizácia výsevného množstva podľa typu pôdy na tom istom poli z kabíny traktora.
 • Zabudovaný výber koľajových riadkov a systémy značenia pred vzídením kultúry (zvláštna výbava).
 • Možnosť zvýšiť výsevné množstvo v riadkoch susediacich s koľajovými riadkami.
 • Možnosť individuálneho vypínania výsevných jednotiek.
 • Optoelektronické riadenie počítanie semien.

ISOBUS inteligencia - GEOSEED - Optima

 • GEOSEED – vysoká úroveň presnosti
 • Systém GEOSEED je ponúkaný v dvoch rôznych úrovniach:
 • GEOSEED úroveň 1 predstavuje synchronizáciu v pracovnom zábere stroja. Zlepšuje rozdelenie semien až do perfektného stavu v súbežnej alebo kosoštvorcovej schéme: Pozitívnym efektom je najlepšie využitie živín, vody a slnka. Rovnako sa znižuje vodná a veterná erózia.
 • GEOSEED úroveň 2 predstavuje synchronizáciu na celom poli. To je nevyhnutná požiadavka pre medziriadkovú kultiváciu, tiež v smere naprieč k siatiu. GEOSEED je jediný systém na svete, ktorý umožňuje túto mechanickú likvidáciu burín.

ISOBUS inteligence - GEOCONTROL

IsoMatch GEOCONTROL – úspora nákladov s bezprostrednou návratnosťou
Systémy GPS a GEOCONTROL spolu s elektricky poháňaným presným sejacím strojom prispievajú veľkým dielom k presnosti a úspore nákladov. Všetky tieto stroje sú vybavené technológiou ISOBUS, ktorú je možné jednoducho ovládať pomocou terminálu IsoMatch Tellus.
Všetky elektricky poháňané sejacie prvky sa v kombinácii s GPS a GEOCONTROL automaticky zapínajú a vypínajú presne na správnom mieste, a tak nedochádza k prekrývaniu už vysiatych riadkov. To je obzvlášť užitočné na trojuholníkových poliach, na zakrivených alebo nepravidelne tvarovaných úvratiach.
Ďalšie informácie o technológii ISOBUS pozri prosím http://www.kvernelandgroup.com/Brands-and-Products/iM-FARMING.

Elektrický aplikátor mikrogranúl: Micro-Drill

Micro-drill pre výsevné jednotky Optima HD-II a SX

Dopyt po aplikátoroch mikrogranúl sa zvyšuje. Mikroživiny a tiež malé množstvá insekticídov alebo fungicídov zaisťujú najlepší začiatok úrody.

Elektricky poháňaný micro-drill pre výsevné jednotky Optima HD-II a SX sú navrhnuté ako batoh za výsevné jednotky a ponúkajú objem zásobníka 17 litrov.

Sú elektricky poháňané a ovládané ISOBUS. Dávkovacie zariadenie pozostáva z plastového krytu odolného proti opotrebovaniu s vymeniteľnými komôrkovými kolesami vyrobenými z nehrdzavejúcej ocele. To zaisťuje presné dávkovanie mikrogranúl.

Bezpečnosť operátora

Inžinieri sa zamerali na najvyššiu úroveň bezpečnosti operátora tým, že ponúkli jednoduchú a bezpečnú manipuláciu s aplikátorom. Obsluha si preto môže vymieňať kolesá buniek, aj keď sú zásobníky plné mikrogranúl. Nie je potrebné ich najskôr vyprázdňovať, čím sa znižuje riziko, že sa operátor dostane do priameho kontaktu s granulami.

Plus pre životné prostredie

Mikrogranuly voľne padajú do osivovej brázdy bez akejkoľvek podpory vzduchu, čím sa minimalizuje emisia prachu. Preto nový micro-drill plne vyhovuje aktuálnym smerniciam pre kontrolu emisií všetkých použitých granúl.

Presné poľnohospodárstvo

Komfortný, plne integrovaný riadiaci systém ISOBUS umožňuje prispôsobenie sa bodu zastavenia a štartu riadku osiva. To zaisťuje presné zapínanie a vypínanie na konci poľa a v koľajových riadkoch (bez presahov alebo porúch).