Kverneland Qualidisc Farmer

Stroj Kverneland Qualidisc Farmer byl zkonstruován pro operace s pracovní hloubkou do 10 cm.

Stroj Kverneland Qualidisc Farmer byl zkonstruován pro operace s pracovní hloubkou do 10 cm. Proto je Kverneland Farmer o 7 % až 15 % lehčí než aktuální Qualidisc, a tím se snáze zvedá a je ideální pro snížení utužení půdy.

Qualidisc Farmer se dodává v pracovních záběrech od 3 do 4 m, sklopná verze a tažený Qualidisc Farmer se dodávají v šířkách od 4 do 6 m.

Qualidisc Farmer je vybaven novým ramenem na talíře, na které je možno namontovat tepelně zpracovaný talíř 520x5 mm (tvrdost 200 kg/mm²) bez jakéhokoliv pohybu do strany při práci, čímž se dosahuje konstantní kvality řezání.

Výhody:

  • Lehčí o 1,7 % až 15 % - snadno se zvedá a snižuje zhutnění půdy 
  • Silná ověřená konstrukce rámu
  • Konstantní jakost řezání v důsledku malého bočního pohybu ramene na talíře
  • Tepelné zpracování talíře o rozměrech 520x5 mm (tvrdost 200 kg/mm²)
  • Dobře chráněný bezúdržbový náboj talíře pro dlouhou životnost za vysokého tlaku při vysokých pracovních rychlostech.
  • Uživatelsky příznivé nastavování
  • Dobré urovnání a kontrolovaný půdotok
  • Lze zkombinovat s nářadím a-drill 200 nebo 500 pro tvorbu krycích plodin nebo trav při jednom pracovním průchodu při kultivaci strniště
  • Velká škála válců

Technické specifikace:

  Pracovní záběr (m) Počet talířů
Qualidisc Farmer 3.0/3.5/4.0 24/28/32
Qualidisc Farmer sklopný 4.0/5.0/6.0 32/40/48
Qualidisc Farmer tažený 4.0/5.0/6.0 32/40/48

Pevný rám a zesílená závěsná hlava

• Mimořádně pevný – brány Qualidisc jsou vybaveny rámem dobře osvědčeným u výrobních řad kultivátorů Kverneland.

• Díky zesílené závěsné hlavě a velikosti rámu100 x 100 x 8 mm je možno Qualidisc vybavit nejtěžším válcem.

• Konzoly válce jsou upevněny na přední liště rámu za účelem lepšího přenosu hmotností při přepravě po silnici a také při vyšších pojezdových rychlostech.

• V důsledku malého rozestupu mezi sekcemi talířů vyžadují brány Qualidisc omezenou zvedací kapacitu

• Pracovní hloubka se snadno seřizuje podložkami umístěnými na válcích pro nastavení hloubky

• Boční deflektory se sklopí, aby přepravní šířka byla v souladu s pravidly silničního provozu

Bezúdržbová ložiska

• Každé úhlové rameno je vybaveno velkým bezúdržbovým dvojitým kuličkovým ložiskem a osou 35 mm. Toto vysoce jakostní ložisko je schopno přenášet velká radiální a axiální zatížení.

• Zvláštní ochrany na boku ramene je dosaženo speciálním těsněním 5 těsnicích chlopní a spojem chránícím ložisko.

• Na druhé straně je talíř chráněn proti prachu O-kroužkem.

• Náboj talíře je upevněn na rameno šroubem a speciálními podložkami, které zamezují jakémukoliv uvolnění. Šroub je chráněn vůči zemině svým umístěním v rameni.

Dokonalá kvalita řezání

Díky agresivním talířům a značné hmotnosti (až 150 kg/talíř) zaručují Qualidisc Pro T a Qualidisc Farmer T vynikající kvalitu práce i v suchých podmínkách. Půda je úplně rozříznuta, strniště rozdrobeno a na povrchu dobře promícháno tak, aby půda poskytovala dobré podmínku růstu plevelů a výdrolu.

Konstantní úhel řezu
Díky kónické konstrukci talíře je úhel řezu, bez ohledu na velikost talíře, stále konstantní.

Talíře, které dlouho vydrží
Talíře o tloušťce 6 mm (Ø 600 mm) resp. 5 mm (Ø 520 mm) procházejí speciálním procesem tepelného zpracování, které zajišťuje jejich velkou trvanlivost a odolnost. Tímto zpracováním je prodloužena životnost stroje a jsou také sníženy náklady na údržbu. 

Talíře s velkým vykrojením
Vyznačují se lepší rotací v prašných půdách a samočistícím účinkem. Malé ozubení je zachováno za účelem udržení velmi dobré kvality řezu.

Zadní válce

Velký výběr válců

Podle specifikací půdy, požadovaného zhutnění, smísení půdy a slámy, požadovaného povrchu půdy a disponibilní zvedací síly nabízí Kverneland řadu zadních válců.

• Prutový válec Ø 550 mm – 90 kg/m

• Dvojitý prutový válec Ø 400 mm – 160 kg/m (nepoužívá se u strojů Qualidisc T a Qualidisc Farmer T)

• Válec Actiring Ø 540 mm – 160 kg/m: aktivní se seřiditelnými noži, zajišťující dobré promísení půdy a slámy a zhutnění.

• Válec Actipack Ø 560 mm – 220 kg/m: těžší, pro drcení hrud a velmi důkladné opětovné zhutnění půdy. Upravený také pro těžké a mazlavé půdní podmínky.

• Válec Actiflex Ø 580 mm – 160 kg/m: intenzivní mísicí efekt kombinovaný s dobrým opětovným zhutněním činí z tohoto válce ideální nářadí pro růst rostlin z přirozeně zasetých semen.