Kverneland TLG

Optimálna príprava osivového lôžka pre cukrovú repu, zemiaky a zeleninu.

Príprava osivového lôžka na maximálne vzchádzanie na poli.

Príprava osivového lôžka je sekundárny kultivačný proces. V prípade náročných plodín s určitou vitalitou a klíčivosťou semien bude mať osivové lôžko veľký význam a vplyv na rovnomerné vzchádzanie na poli a optimálny vývoj plodín. Kultivátor Kverneland TLG na prípravu osivového lôžka zabezpečuje dokonalú vrstvu osiva s kontaktom osiva s pôdou pre prístup kapilárnej vody z hlbších vrstiev pôdy. Pokrytie osiva si na druhej strane vyžaduje voči poveternostným vplyvom odolné rozdrobené a rovnomerne utužené osivové lôžko.

V ideálnom prípade by príprava osivového lôžka nemala byť hlbšia ako hĺbka sejby. Štrukturálne nedostatky pôdy sa musia na mnohých miestach zlepšiť hlbším spracovaním, ale vo vlhkých podmienkach a ťažších pôdach by sa mu malo vyhnúť, pretože by bolo fatálne. Cieľom je čo najviac znížiť počet prejazdov, aby sa zachovali pôdne agregáty a zabezpečila rovnomerná konsolidácia.

Model TLG sa skladá zo štyroch pracovných zón: robustnej urovnávacej dosky vpredu, účinného klietkového valca na kontrolu hĺbky, štyroch radov účinných S-hrotov a prstovej brány alebo jednoduchého alebo dvojitého valca vzadu. Táto kombinácia robí z TLG ideálny kultivátor na prípravu veľmi pevného, urovnaného a jemného osivového lôžka. Flexibilný princíp "skrutkovania" umožňuje meniť polohu klietkového valca z prednej časti na polohu medzi sekciami prstov. Dostupné pracovné šírky: 4,0, 5,0 a 6,0 m.

Výhody:

 • Príprava osivového lôžka od 4,0 do 6,0 m
 • Dobre prispôsobený na prípravu osivového lôžka pre kukuricu, cukrovú repu, zemiaky a zeleninu
 • Presná regulácia hĺbky pomocou rúrkového valca
 • Plynulé nastavenie skrutky pre jednoduché a rýchle nastavenie
 • Pracovný uhol prstov nastaviteľný od 50° do 90°
 • Rám z 3 sekcií na kopírovanie kontúr pôdy

Technické specifikace:

Model Pracovný záber (m) Hmotnosť (kg) Min. požiadavka výkonu (kW/koní)
TLG 400 4.0 1880 65/90
TLG 500 5.0 2345 85/120
TLG 600 6.0 2590 100/140

Zóna 1 - Urovnávanie

Pre prvú pracovnú zónu "urovnávania" existujú dve rôzne voliteľné príslušenstvá:

 • Čapom nastaviteľná priama urovnávacia doska.
 • Clod Board: robustný a veľmi účinný na drvenie hrúd. Nastavuje sa manuálne alebo hydraulicky z kabíny traktora.

Ako urovnávacia doska, tak aj systém Clod Board sú navrhnuté v troch sekciách pre lepšie kopírovanie povrchu pozemku.

Zóna 2 - riadenie hĺbky

 • Prútový valec je pripevnený vpredu a bezprostredne nasleduje za urovnávacím zariadením na zaistenie dodržania hĺbky. V dôsledku tohto umiestnenia v predu sa znižuje nebezpečenstvo hromadenia pôdy na valci.
 • Flexibilný princíp "bolt-on" (upevnený skrutkami) umožňuje podľa potreby premiestnenie prútového valca spredu medzi sekcie hrotov.

Zóna 3 - kultivácia / drtenie

 • Štyri rady účinných hrotov poskytujú optimálny výkon.
 • Prvé dva rady hrotov 45 x 10 mm majú medziriadkový rozostup 250 mm na umožnenie optimálneho premiestnenia pôdy, a to aj za ťažkých a hrudovitých podmienok.
 • Druhé dva rady hrotov 32 x 10 mm s medziriadkovým rozostupom 125 mm zlepšujú drvenie hrúd a urovnávanie.
 • Hroty sa nastavujú kľukou. Uhol predných a zadných hrotov je možné nastaviť individuálne na každý riadok.

Zóna 4 - Rozdrobenie / spevnenie

 • Na zadnej časti stroja dokončujú činnosť prstové brány a jednoduchý alebo zdvojený valec.
 • Prstové brány môžu byť tuhé alebo pružinou predpäté.
 • V závislosti od požiadaviek môže byť stroj Kverneland TLG vybavený jednoduchým alebo dvojitým valcom alebo kombináciou štandardného a crosskillského valca.
 • Vďaka tomu dochádza k výbornému utuženiu a dokončeniu krásneho osivového lôžk.