Čelne nesený pôdny Packer valec

Ideálny pre kombináciu nástrojov

Výhody:

 • maximalizovaná produktivita: 2 operácie v 1 prechode. Vyrovnávanie v kombinácii s prípravou osivového lôžka alebo urovnaním a výsevom.
 • pohodlné: len 1 traktor na 2 náradie pri práci a pri preprave. Napríklad predný packer valec a predná radličková sekcia
 • robustná veža pre dlhú spoľahlivosť
 • ľahké manévrovanie.

Technické aspekty:

 • Pracovná šírka 3-6 metrov
 • pasívne riadenie s tlmiacim systémom
 • vysokopevnostná náprava s bezúdržbovými ložiskami
 • pripojenie k 3-bodovému závesu Kat. II
 • tuhé (3,00m) a hydr. skladacie (4,00 m+)
 • parkovacia noha (sklopné FP je možné zaparkovať v prepravnej alebo pracovnej polohe
 • Manuálna prepravná poistka pre bezpečný a stabilný transport.

Možnosti:

 • Súprava osvetlenia
 • 2-radové predné brány, zuby 45x12mm, mechanické nastavenie
 • Brány predné 2-radové, radlice Packomat 20mm s nožmi, mechanické nastavenie

Benefits:

 • maximized productivity: 2 operations in 1 pass. Levelling in combination with seedbed preparation or levelling and seeding.
 • convenient: only 1 tractor for 2 implements in work and in transport. For instance Front Packer and power arrow in the rear
 • robust tower for long reliability
 • easy to maneuver.

Technical aspects:

 • 3-6 meters working width
 • passive steering with damping system
 • high-tensile axle with maintenance free bearings
 • connection to 3 point linkage Cat. II
 • rigid (3,00m) and hydr. foldable (4,00m +)
 • parking stand (foldable FP are possible to park in transport or working position
 • Manual transport locking for safe and stable transport.

Options:

 • Lightning kit:
 • 2-row front Harrow, tines 45x12mm, mechanical adjustment
 • 2-row front Harrow, Packomat-tines 20mm with knives, mechanical adjustment
Packer valec konfigurácia Priemer prstenca mm Uhol prstenca Ľahký Ľahký/ Stredný Stredný  Stredný/Ťažký Ťažký
Čelný packer valec 700 45° X X X X  
Čelný packer valec plus hroty 700 45° X X X X  
Packer valec konfigurácia Priemer prstenca mm Uhol prstenca Ľahký Ľahký/ Stredný Stredný Stredný/Ťažký Ťažký
Čelný packer valec 900 38°     X X X
Čelný packer valec 900 50° X X X    
Čelný packer valec plus hroty 900 38°     X X X
Čelný packer valec plus hroty 900 50° X X X    
Čelný Packer valec, Prstenec Ø 700 mm 45° Váha kg Počet prstenconv Pracovný záber mm
FP 70-300, rigid 1080 20 3,00
FP 70-400, fold 1665 26 4,00
FP 70-450, fold 1780 28 4,50
FP 70-600, fold 2290 38 6,00
Čelný Packer valec, Prstenec Ø 900 mm 38° Váha kg Počet prstenconv Pracovný záber mm
FP 70-300, rigid 1395 15 3,00
FP 70-400, fold 2115 20 4,00
FP 70-450, fold 2270 22 4,50
FP 70-600, fold 3005 30 6,00
Čelný Packer valec, Prstenec Ø 900 mm 50° Váha kg Počet prstencov Pracovný záber mm
FP 70-300S, rigid 1465 15 3,00
FP 70-400S, fold 2165 20 4,00
FP 70-450S, fold 2370 22 4,50
FP 70-600S, fold 3150 30 6,00