Systém Knock-on

Rychlá a jednoduchá výmena kovového prvku

Knock-on najjednoduchší spôsob výmeny dielov na kultivátore: buď na prispôsobenie stroja práci, ktorá má byť vykonaná, alebo na výmenu opotrebiteľných súčastí.

Kverneland vždy používa oceľ najvyššej kvality. Vďaka tomu môže systém Knock-on využívať jednoduchú techniku ​​zaistenia: vyžaduje iba kladivo na naklepnutie a vyklepnutie dielov v priebehu niekoľkých sekúnd.

Rad Knock-on ponúka štyri rezné šírky s ostriami 80, 150, 250 a 320 mm, ktoré zodpovedajú rôznym požadovaným rozostupom radličiek a pracovným hĺbkam. Tento užívateľsky priateľský systém dokáže veľmi hospodárne pracovať od hĺbky 5 cm do 35 cm.

Veľký výber odhrňovacích dosiek a ochrán radličiek umožňuje flexibilné nastavenie podľa meniacich sa pôdnych a poveternostných podmienok pre zaistenie optimálnych výsledkov pri udržovaní pôdnej štruktúry a pre úsporu pohonných hmôt. Odhrňovacie dosky sú zaistené jedinou skrutkou.

Výhody:

 • 10-palcový systém rýchlej výmeny každého ostria = o 90 % menej prestojov
 • Jednoduchá, pevná a tuhá konštrukcia umožňujúca použiť len základné nástroje ako kladivo
 • Iba jedna radlička s celým sortimentom ostria
 • Výmenu kovových opotrebiteľných prvkov je možné vykonať na poli v priebehu niekoľkých minút
 • Optimalizácia pohonných hmôt
 • Kyprí utuženú pôdu a vrstvy podorničia do hĺbky 35 cm
 • Účinné zapravenie organických materiálov

Jednoduchá výmena do 10 sekúnd

 • Nasadiť a vybrať ostrie z držiaka vyžaduje len niekoľko rán kladivom a 10 sekúnd.
 • Výmena 10 ostrí pracovným záberom 3,00 m zaberie menej ako jeden a pol minúty – na rozdiel od 20 minút s naskrutkovanými otočnými ostriami.
 • Úspora prestojov 90 %

Odhrňovacie dosky

 • Horná časť systému ostria je veľmi dôležitá na zapravenie rastlinných zvyškov a má veľký vplyv na požadovaný výkon a na profil hornej vrstvy.
 • Pre výkonnosť kultivátora môže byť určujúca aj vlhkosť pôdy, preto je nevyhnutné umiestniť nad radličky náležitú výbavu.
 • Odhrňovacia doska je prichytená len jednou skrutkou, aby ju v prípade potreby bolo možné rýchlo vymeniť.

Ostrie

 • Pre rad kultivátorov CLC/CTC sú dláta pre každú hĺbku alebo rozteč radličiek, pričom je možné voliť zo šírok 80/150/250/320 mm.
 • Pre Turbo sú k dispozícii ostria 80, 150 a 250 mm.
 • Podrezanie v správnej hĺbke, a použitie správneho ostria v správnej hĺbke ušetrí palivo a náklady.
 • FCS (Full Cut System) poskytuje veľmi plochý spodný profil pri plytkej pracovnej hĺbke (pozri DLG Fokus test N° 6029F pre CLC pre Classic).
 • Vysoko akostná oceľ 55HRC, dláto 80 mm hrúbky 12 mm, všetky ostatné časti 10 mm, skonštruované pre dlhú životnosť.

Nízke náklady a ekologickosť

 • Diely systému Knock-on je možné používať až do 75 % opotrebovania ich pôvodného materiálu s približne rovnakou životnosťou ako pri skrutkovacom systéme. To je veľmi vysoký pomer v porovnaní s riešeniami so skrutkovanými opotrebiteľnými dielmi, ktoré je obvykle možné používať iba do 60 %.
 • Tieto vlastnosti podporujú úsporu ocele a energie (podľa firmy Siemens je na výrobu 1 tony ocele potrebných 5600 kWh)
 • Taktiež sa ukázalo, že systém Knock-on má nízke energetické nároky čo do ťažnej sily (pozri DLG Fokus test N° 6029F pre CLC pre Classic). Možno tiež očakávať veľké úspory pohonných hmôt.