Kverneland Kultistrip

Nový Kultistrip je odpoveďou spoločnosti Kverneland na "strip-till", inovačný postup spracovania pôdy pre riadkové kultúry, ako sú kukurica, cukrová repa, slnečnica alebo repka.

Nový Kultistrip je odpoveďou spoločnosti Kverneland na "strip-till", inovačný postup spracovania pôdy pre riadkové kultúry, ako sú kukurica, cukrová repa, slnečnice alebo repka.

Pracuje tak, že pripraví pôdu iba tam, kde sa predpokladá jej rast. V závislosti na plánovanej šírke riadku sa až 70% povrchu pôdy nespracuje. Tým sa nielen chráni pôda proti erózii a vysychaniu, ale taktiež sa znižujú náklady na jej spracovanie.

Kverneand Kultistrip je obzvlášť užívateľsky priaznivý. Všetky nastavenia je možné nastaviť bez použitia nástrojov, potrebná údržba je minimálna.

Špeciálnou vlastnosťou je oddelené nastavenie rozrušovacej radličky a zapravovača hnojiva. Znamená to, že môžete meniť pracovnú hĺbku pri zachovaní totožného prívodu hnojiva, alebo v opačnom prípade môžete meniť množstvo zapravovaného hnojiva pri zachovaní nezmenenej pracovnej hĺbky.

Výhody:

 • Metóda "strip-till" zlepšuje pohlcovanie vody a jej uchovanie.
 • Pôda je lepšie chránená proti erózii - zmenší sa strata pôdy a jej vysychanie.
 • Sejacie lôžko, zbavené rastlinných zvyškov a do hĺbky nakyprené, zaisťuje vysoké vzchádzanie a tvorbu hlbokých koreňov.
 • Pri jednom a tom istom pracovnom priechode môže byť hnojivo umiestnené presne tam, kde to rastlina potrebuje.
 • Pole zostáva zjazdné a rovné aj za ťažkých poveternostných podmienok. Znamená to, že výsadba sa môže vykonať skôr a uľahčuje jazdu na poli za účelom starostlivosti o rastliny a zberových prác.

Technické špecifikácie: 

Rám (mm) Možná šírka riadku (cm) Pracovná rýchlosť (km/h) Pracovná hĺbka (cm) Hĺbka zapravenia hnojiva (cm)
180 x 180 x 10 45 - 90 10 - 12 10 - 30 0 - 20

Rezací kotúč na predku

 • Nakypruje pôdu
 • Podrezáva dlhé rastlinné zbytky
 • Nastaviteľná pracovná hĺbka

Kolieska na odstraňovanie rastlinných zvyškov

 • Presúvajú aj veľké množstvo rastlinných zvyškov z pásu pozemku
 • Nastaviteľná sila ťahu smerom dole

Kypriaci hrot

Pracuje do hĺbky 30 cm.

K dispozícii sú tri rôzne hroty:

 • Priamy hrot pre ľahké pôdy s nízkym miešacím účinkom, minimálnym porušením pôdy na povrchu a výborným uchovaním vlhkosti.
 • Skosený hrot pre ľahké až stredné pôdy, zaisťujúce dobré miešanie a drobiaci účinok.
 • Zakrivený hrot pre ťažké pôdy, intenzívne miešanie a drobiaci účinok.

Bočné nože

 • Pre uchovanie nakyprenej pôdy v páse pozemku
 • Na určenie šírky a tvaru pásu

Prítlačné koliečko

Pre opätovné zhutnenie pôdy sú k dispozícii tri rôzne prítlačné kolieska pre rôzne pôdne podmienky:

 • Prutový valček
 • Tlačné koliesko tvaru V
 • Koliesko Farmflex