ISOBUS

Úplne presvedčený o technológii ISOBUS

Na začiatku 21. storočia bol ISOBUS prvým krokom k inovačnému boju v agrobiznise. Cieľom bolo dosiahnuť kompatibilitu a štandardizáciu medzi traktormi a náradím. Jednotný jazyk ISOBUS umožňuje štandardizovanú komunikáciu medzi rôznymi traktormi a strojmi. A to prináša viacero výhod. Jednou z výhod je, že už nepotrebujete samostatný terminál pre každý stroj; jeden terminál môžete použiť pre viacero strojov. To znamená, že môžete stroje okamžite pripojiť „plug-and-play“ k traktoru s ISOBUS. Pomocou svojich ovládacích a prevádzkových nastavení terminál automaticky zobrazí náradie.

Štandardizácia nastavenia ovládania, lepší prehľad v kabíne, jednoduchšie prepojenie medzi traktormi a náradím sú len niektoré z výhod, nehovoriac o úspore nákladov pri použití viacerých ISOBUS náradí. Komunikácia ISOBUS je vhodná najmä pre farmárov, ktorí sejú, postrekujú alebo rozmetávajú, alebo pre stroje, ktoré majiteľovi poskytujú veľké množstvo manažérskych informácií.

Kontaktujte miestneho predajcu

Mapa predajcov