ISOBUS

Úplne presvedčený o technológii ISOBUS

Na začiatku 21. storočia bol ISOBUS prvým krokom k inovačnému boju v agrobiznise. Cieľom bolo dosiahnuť kompatibilitu a štandardizáciu medzi traktormi a náradím. Jednotný jazyk ISOBUS umožňuje štandardizovanú komunikáciu medzi rôznymi traktormi a strojmi. A to prináša viacero výhod. Jednou z výhod je, že už nepotrebujete samostatný terminál pre každý stroj; jeden terminál môžete použiť pre viacero strojov. To znamená, že môžete stroje okamžite pripojiť „plug-and-play“ k traktoru s ISOBUS. Pomocou svojich ovládacích a prevádzkových nastavení terminál automaticky zobrazí náradie.

Štandardizácia nastavenia ovládania, lepší prehľad v kabíne, jednoduchšie prepojenie medzi traktormi a náradím sú len niektoré z výhod, nehovoriac o úspore nákladov pri použití viacerých ISOBUS náradí. Komunikácia ISOBUS je vhodná najmä pre farmárov, ktorí sejú, postrekujú alebo rozmetávajú, alebo pre stroje, ktoré majiteľovi poskytujú veľké množstvo manažérskych informácií.