Kverneland DTX a a-drill

Všetko jedným prejazdom

Najvyššia účinnosť s DTX a a-drill: reštrukturalizácia pôdy, pestovanie a sadenie krycích plodín  - všetko jedným prejazdom.

Po úspešnom zavedení DTX na trh spoločnosť Kverneland integrovala osvedčenú pneumatickú sejačku na súčasné siatie krycích plodín alebo repky olejnej. Len jeden prechod kombinácie týchto strojov, ktorý ešte zvýši efektivitu poľnohospodárov s DTX

V dôsledku rastúcich veľkostí fariem a kratšieho obdobia vhodných poveternostných podmienok sa cenný faktor stal kombináciou operácií v jednom priechode, aby sa ušetril čas. Kverneland DTX v kombinácii s a-drill je dokonalým riešením na uvoľňovanie pôdy, riadenie zvyškov, opätovné spevnenie a siatie medziplodín v jednom prejazde. Radlice na uvoľňovanie pôdy poskytujú ideálne podmienky na dôležitý vývoj koreňov, najmä pri použití hrotov s nízkym rozrušením pre plytšiu prevádzku. To šetrí čas a peniaze a zároveň zlepšuje štruktúru pôdy.

V reakcii na smernicu EÚ o dusíku sa od poľnohospodárov žiada, aby na jeseň zasiali medziplodinu, aby absorbovala dusík z pôdy a vzduchu. Pomáha to zabrániť proti vysychaniu, absorbovať dusík pre ďalšie plodiny a tiež chráni pôdu pred eróziou. DTX zanecháva pôdny povrch odolný proti poveternostným vplyvom, v kombinácií s a-drill dokončí kompletnú operáciu.