SpotSpray – Pre optimálnu ochranu plodín aj počas noci

Aplikácia s variabilnou dávkou (VRA) sa používa už niekoľko rokov na prispôsobenie aplikačnej dávky sejačky, rozmetadla alebo postrekovača konkrétnym oblastiam na poli. Mapy s predpismi VRA možno vytvoriť na základe snímok z dronu alebo lietadla alebo satelitných snímok (napr. MyDataPlant). Presnejšiu aplikáciu a ochranu životného prostredia čoraz viac vyžadujú miestne vlády a legislatíva.

SpotSpray – Pre optimálnu ochranu plodín aj počas noci

Kverneland ide ešte o krok ďalej s aplikáciou SpotSpray, ktorá je založená na predpisových mapách s nulovými aplikačnými dávkami.

Pomocou SpotSpray možno ušetriť náklady znížením množstva postrekovej kvapaliny, ktorá sa má použiť, a zachovať zdravé plodiny pred zbytočným ošetrením. Znamená to aj menšie škody na úrode.

Na základe vopred definovanej predpisovej mapy, ktorú možno vytvoriť podobným spôsobom ako mapu VRA, sa postrekovač zapína a vypína. Toto sa vykonáva na základe preddefinovaných sekcií v riadiacom termináli a môže sa vykonávať aj pomocou bežných sekčných ventilov na postrekovači. Postrekujú sa len určené miesta, čo je obzvlášť užitočné pri zameraní sa na miesta s burinou, bodliaky, mokré plochy, neklíčiace plochy a plochy s pôdnymi problémami.

Ďalšou výhodou je, že na základe plochy škvŕn v mape VRA je možné ľahko zistiť, koľko postrekovej kvapaliny je v postrekovači presne potrebné. Zvyšuje sa aj kapacita, pretože jednou nádržou postrekovej kvapaliny možno pokryť viac hektárov alebo polí.
Pri relatívne malej investícii do licencie SpotSpray na termináli IsoMatch Tellus je návratnosť investície vysoká vďaka úspore času a peňazí. Vďaka tomu sa bodový postrek stáva dostupným pre všetkých poľnohospodárov a službárov.