Nová generácia pluhov: Kverneland 2300 S Variomat

Inovácie, ktoré sa počítajú. Navrhnuté pre moderné poľnohospodárstvo a jednoduché prispôsobenie v náročných podmienkach (25 - 45 Hp na radlicu). Ciel bol optimalizovať efektívnosť a ziskovosť

Spoločnost Kverneland vyvíja novú generáciu pluhov pre moderné poľnohospodárstvo: Bezpečná preprava strojov a pohodlné použitie pri práci berieme ako nutnosť.

Dodržiavajú sa všetky základy značky: robustnosť, ľahké nastavenie, vysoký výkon orby. Cieľom zostáva optimalizovať ziskovosť pre vašich poľnohospodárov a dodávateľov. Nízke prevádzkové náklady spojené s kvalitnou prípravou pôdy, a teda s vysoko kvalitnými plodinami.

Robustnosť sa dosahuje tepelným spracovaním ocele Kverneland a dizajnom dielov. Jednoduché nastavenie umožňuje dizajn. Sme tiež poľnohospodári a majstri sveta v orbe. Vysoko výkonná orba je v DNA spoločnosti Kverneland. Nórsko ponúka najťažšie podmienky pre orbu v Európe. Musíme prekonať výkon, aby sme mohli naďalej vyvážať svoje know-how do 45 krajín sveta.

Kverneland 2300 S Variomat je vybavený hlavou s označením 200. Vysoký výkon v akýchkoľvek pôdnych podmienkach. Jednoduché nastavenie aj v náročných podmienkach. 3 až 5 radlíc. Nízka hmotnosť, nízky ťah a tým nízka spotreba paliva a nízke opotrebenie dielov.

Majte na pamäti, že pluhy Kverneland je možné rozšíriť o 1 pluhové teleso navyše v porovnaní s konkurenciou, aby boli požiadavky na ťažnú silu rovnaké. Vyššia produktivita: vyššia kapacita za ekvivalentné náklady; vyššia ziskovosť. Odporúčané 25 - 45 Hp na radlicu.   

INOVÁCIE, KTORÉ SA POČÍTAJÚ týka sa každej operácie: orby a prepravy.

Trailer Transport Solution: Pre najvyššiu bezpečnosť na pozemných komunikáciách sa pri použití systému TTS chová ako náves. Otočný bod pluhu je v strede ťažiska traktora, takže nedochádza v zatáčkach k náklonu. (voliteľná výbava)

(Kverneland 3300 S Variomat)

Optimalizovaný výkon orby: Aerodynamický profil stlpíc a výška rámu pluhu 80 cm zaisťujú dokonalú priechodnosť pozberových zvyškov v akýchkoľvek pôdnych podmienkach a zvyšujú tým denný výkon. Tieto robustné stlpice sú aerodynamicky tvarované s minimálnymi zvarmi. Všetky stlpice Kverneland so systémom auto-reset sú duté, a tým sú ľahšie a napomáhajú k zníženej spotrebe pohonných hmôt a menšej potrebe výkonu ťažného prostriedku.

Aero-profilové stlpice pre optimálny prietok pri veľkom množstve pozberových zvyškov alebo pri krycích plodinách.

Jednoduché nastavenie Auto reset: po odmontovaní dvoch skrutiek sa pridá pružina

Rýchle nastavenie hĺbky predradličky: centrálne a simultánne

Koleso namontované na ráme na orbu až po okraj alebo zadné koleso pre najlepší výkon pri orbe: mechanické alebo hydraulické

(Kverneland 3300 S Variomat)

Unikátny pamäťový valec pre hydraulické koleso umožňujúce krátke úvrate. Lepšia zapracovanie buriny a lepšia príprava pôdy. 

(Kverneland 3400 S Variomat)

Spoľahlivý systém Variomat zaisťuje orbu za akýchkoľvek pôdnych podmienok: meniť šírku orby „v pohybe“. Optimalizujte spotrebu paliva. Prvá radlica sa sáma upraví automaticky. Ťažná línia sa automaticky nastaví aby sa znížilo opotrebenie dielov. Variomat nevyžaduje údržbu.  

Predný alebo packer valec Kverneland alebo Packomat na okamžitú opätovnú konsolidáciu: žiadna spotreba paliva navyše pri použití Packomatu. Efektívne: 2 operácie na 1 prechod. Pripojený na pluh od orby po prepravu.