Presnosť a efektívnosť pre okamžitú návratnosť

Čím presnejšie a rovnomernejšie sa cukrová repa seje, tým ľahšie sa zberá a tým vyššia je možná úroda.

Presná sejba s GPS, GEOCONTROL a GEOSEED v kombinácii s Monopill e-drive II je hlavný krok smerom k presnosti a úspore nákladov. Tieto stroje sú všetky vybavené technológiou ISOBUS, pomocou terminálu IsoMatch Tellus PRO ich možno ľahko ovládať.

Ako inovatívny dodávateľ poľnohospodárskych nástrojov sa skupina Kverneland Group profiluje ako popredná spoločnosť v oblasti elektronických riadiacich systémov.

Presná sejba s GEOCONTROL & GEOSEED

GEOCONTROL – úspora nákladov s okamžitou návratnosťou

Každý elektricky poháňaný sejací prvok sa v kombinácii s GPS a GEOCONTROL automaticky zapína alebo vypína na správnom mieste, aby nedochádzalo k prekrývaniu alebo medzere. To je užitočné najmä v trojuholníkových poliach, na zakrivených alebo nepravidelne tvarovaných úvratiach. Môžete tiež pokračovať v sejbe v noci, pretože zapínanie a vypínanie výsevných prvkov je veľmi spoľahlivé.

GEOSEED – Presnosť na vysokej úrovni

GEOSEED Level 1 je synchronizácia v pracovnom zábere stroja Monopill e-drive II a umožňuje umiestnenie semien až k dokonalosti paralelne alebo do kosoštvorcu. má to priaznivý vplyv na najlepšie využitie živín, vody a slnka. Okrem toho sa znižuje riziko veternej a vodnej erózie.

GEOSEED Level 2 podporené RTK GPS je synchronizácia nad pracovnú šírku stroja v celom poli. Toto ponúka možnosť mechanickej regulácie buriny aj v smere výsevu.

Ďalšie informácie nájdete na:  https://sk.kverneland.com/Sejacky/Na-presny-vysev/Kverneland-Monopill-S-Monopill-e-drive-II and www.imfarming.kvernelandgroup.com.