SpotSpray; Aplikácia postreku len tam kde to je potrebné

Zvýšte ochranu životného prostredia striekaním iba vtedy, keď je to potrebné, s novou aplikáciou SpotSpray na termináli IsoMatch Tellus v kombinácii s postrekovačom Kverneland!

Optimálna ochrana plodín

Variabilná aplikácia (VRA) sa používa už niekoľko rokov na prispôsobenie aplikačnej dávky sejačky, rozmetadla alebo postrekovača špecifickým oblastiam poľa. Aplikačné mapy VRA môžu byť vytvorené na základe obrázkov z dronu alebo lietadla alebo satelitných obrázkov (napr. MyDataPlant). Precíznejšiu aplikáciu a ochranu životného prostredia si samosprávy a legislatíva vyžadujú čoraz viac. Kverneland ide teraz o krok ďalej s aplikáciou SpotSpray, ktorá je založená na aplikačných mapách s nulovými aplikačnými dávkami.

Pomocou SpotSpray možno ušetriť náklady znížením množstva postrekovej kvapaliny, ktorá sa má použiť, a ochrániť zdravú úrodu pred zbytočným ošetrovaním. To tiež znamená menšie škody na úrode.

Postrekovač sa zapína a vypína na základe vopred definovanej aplikačnej mapy, ktorú je možné vytvoriť podobným spôsobom ako mapu VRA. Toto sa vykonáva na základe preddefinovaných sekcií v ovládacom termináli a možno to urobiť aj s normálnymi sekčnými ventilmi na postrekovači. Postrekujú sa iba určené miesta, čo je obzvlášť užitočné pri cieľoch s burinou, bodliakmi, pre vlhké oblasti, nevyklíčené oblasti a oblasti s problémami s pôdou.

Ďalšou výhodou je, že na základe plochy škvŕn na mape VRA je ľahké presne zistiť, koľko postrekovej kvapaliny je potrebné v postrekovači. Kapacita sa tiež zvyšuje, keďže jednou nádržou postrekovej kvapaliny možno pokryť viac hektárov alebo polí.

S relatívne malou investíciou do licencie SpotSpray na termináli IsoMatch Tellus je návratnosť investície vysoká, vďaka úspore času a peňazí. Vďaka tomu je bodová aplikácia prístupná pre všetkých.

Vianočný stromček

Ako správu na záver roka sme vytvorili symbol, ktorý vám všetkým zaželá veselé Vianoce a šťastný nový rok!

Na poli 340x460 metrov sme vytvorili vianočný stromček postrekom len vtedy, keď je to potrebné, pomocou samohybného postrekovača Kverneland iXdrive.

Bol vytvorený súbor .GIF a prenesený do mapy úloh pre IsoMatch Tellus Terminal. V tomto prípade postrekovač presne vie, na ktoré miesto striekať a kam nie.

Prajeme vám všetkým veselé Vianoce a šťastný nový rok

!

20 December 2021