Kverneland 7740 - Profesionálna voľba

Ťahaná balička s otočným stolom

Baliace stroje Kverneland 7740 boli navrhnuté tak, aby ponúkali rýchle a presné balenie vašich vzácnych krmovín. Investícia do baličky Kverneland je vašou zárukou nákladovo efektívneho balenia balíkov.

Ťahaná balička s otočným baliacim stolom 7740 je ideálna pre používateľov, ktorí balia veľké množstvo balíkov, no stále uprednostňujú jednoduchosť baliaceho systému otočného stola. Je navrhnutý pre vysokovýkonnú prevádzku aj v drsných alebo kopcovitých podmienkach.

Baliaci stroj Kverneland 7740 je voliteľne vybavený HSP.

HSP je kombináciou dvoch systémov (DuoWrap a OptiSpeed)

Prvý z nich, DuoWrap, umožňuje balenie do dvoch roliek fólie súčasne. Pri dosiahnutí prekrytia fólie 66% sa čas potrebný na zakrytie balíka skráti o jednu tretinu. Druhým nástrojom s názvom OptiSpeed je elektronické riadenie rýchlosti otáčania baliaceho stola. High Speed Pack (HSP) teraz približuje výstupnú kapacitu otočného baliaceho stroja k pracovnej rýchlosti satelitného baliaceho stroja v najlepších pracovných podmienkach, ale za rozumnejšiu cenu.

31 January 2022