Optimálne osivové lôžko - základ pre vysoké výnosy

Optimálne osivové lôžko - základ pre vysoké výnosy

Pre náročné plodiny s určitou vitalitou a klíčivosťou semien bude mať sejba zásadný význam a bude mať vplyv na rovnomerný výskyt jedincov a vývoj rastlín. Na jednej strane je potrebný kontakt semena s pôdou, aby sa semenám umožnil prístup ku kapilárnej vode z hlbších vrstiev pôdy. Na druhej strane pokrytie osiva vyžaduje jemné rozdrobené a rovnomerne rekonsolidované sejbové lôžko odolné proti poveternostným vplyvom. V ideálnom prípade by príprava sejbového lôžka nemala byť hlbšia ako hĺbka sejby. Štrukturálne slabiny pôdy sa musia na mnohých miestach zlepšiť hlbším spracovaním, treba sa im však vyhnúť vo vlhkých podmienkach a ťažších pôdach. Cieľom je čo najviac znížiť počet prejazdov po poli, aby sa zachovala štruktúra pôdy a zabezpečila rovnomerná opätovná konsolidácia.

KV-tlg-0007-jpg-jpg-g19bex2f7m (2)

Spoločnosť Kverneland ponúka rôzne kultivátory na prípravu osivového lôžka, ktoré sa líšia konfiguráciou a možnosťami tak, aby vyhovovali všetkým individuálnym požiadavkám:

TLD sa skladá z  troch pracovných zón, urovnávacej dosky alebo smykovou doskou vpredu, nasleduje 5 radov hrotov na kultiváciu a nakoniec široká škála valcov, ktoré zabezpečujú spevnenie pôdy a zanechajú perfektne rozdrobený a poveternostne povrch.  

TLG je vysoko výkonný precízny kultivátor navrhnutý pre optimálnu prípravu osivového lôžka cukrovej repy, zemiakov a zeleniny. Skladá sa zo štyroch pracovných zón: robustná urovnávacia doska vpredu, efektívny klietkový valec na kontrolu hĺbky, štyri rady efektívnych S-radličiek na kultiváciu a drvenie, po ktorých nasledujú prstové brány alebo jednoduchý alebo dvojitý valec vzadu na drobenie a konsolidáciu. Vďaka tejto kombinácii je TLG ideálnym kultivátorom na prípravu veľmi pevného, vyrovnaného a jemného osivového lôžka.

Kontaktujte miestneho predajcu

Mapa predajcov