Plná dostupnosť MD diskov pre u-drill

Sejacia kombinácia u-drill Kverneland s MD diskovou sekciou pre minimálne narušenie pôdy zníženou prípravou osivového lôžka

Teraz v sériovej výrobe a plnej dostupnosti: Kverneland ponúka diskovú jednotku MD ako novú variáciu vybavenia pre modelový rad u-drill. Disky MD sú alternatívou k špecifikácii krátkych diskových brán a spĺňajú rastúcu potrebu zníženej prípravy osivového lôžka s minimálnym narušením pôdy.

Flexibilný v prevádzke, MD disk má schopnosť pracovať ako súčasť konzervačného systému obrábania pôdy alebo v rámci konvenčného procesu zakladania plodín.

Udržateľnosť v obrábaní pôdy sa v dnešnom poľnohospodárstve stáva čoraz dôležitejšou. Znížené obrábanie pôdy s menším pohybom pôdy pomôže znížiť eróziu pôdy, zvýšiť produktivitu pôdy a znížiť spotrebu paliva a výrobné náklady. Jednou z výziev, ktorým farmár čelí, je zosúladiť minimálne obrábanie pôdy a presné umiestnenie semien pre rovnomerné vzchádzanie semien a vývoj plodín.

„Tento disk s minimálnym narušovaním“, vysvetľuje Sebastian Koers, produktový manažér v Kverneland Group Soest, „robí U-drill ideálnym na použitie pri striedaní krycích plodín. Plodina je ukladaná pomocou spevňovacích valcov, aby sa zlepšil rozklad a znížilo vzchádzanie trávových burín, ktoré ešte neklíčia. Drážkovaný profil diskov zároveň pomáha pri odstraňovaní povrchových zbytkov a zároveň ľahko pripravuje pôdu v páse sejby 30-50 mm pre najlepšie vzchádzanie osiva.

Priamy dizajn MD disku (Ø 430 mm) umožňuje ryhovanej čepeli vertikálne odstraňovať zvyšky, čím poskytuje vynikajúce rezanie a penetráciu. Znižuje sa tak riziko „zasekávania strniska“, keď sa zvyšky zatlačia do štrbiny na osivo, čím sa bráni dobrému kontaktu semena s pôdou.

Pôda medzi každým MD diskom nie je narušená, čo vedie k zlepšenej kontrole klíčenia buriny. V rámci výsevného profilu zabezpečuje čistenie a rezanie rastlinných zvyškov, pôdnych agregátov pre ideálne prostredie rozkladu zvyškov a tak vytvára úzky pás pôdy na osev. Každý disk MD sa taktiež dokonale zhoduje s radličkou CD u-drill a poskytuje rozstup riadkov 16,7 cm. To poskytuje každému riadku rovnaké rastové podmienky.

Uvedením sekcie MD diskov do sériovej výroby Kverneland dopĺňa funkcie a ponuku radu u-drill a tak umožňuje farmárom nájsť správne riešenie pre individuálne podmienky a výzvy.