Prečo orať?

Někdo se může ptát, proč orba? 

Na základě kombinace zkušeností zemědělců a aspektů orby odpovědět následovně.

Prečo orať?

Někdo se může ptát, proč orba? 

Na základě kombinace zkušeností zemědělců a aspektů orby odpovědět následovně:

Orba je účinnou metodou přípravy seťového lůžka. Zajišťuje regulaci plevele, slimáků a škůdců. Dochází ke kontrole rostlinných zbytků. Lze zlepšit kondici půdy.

Přínosy orby lze nastínit prostřednictvím 4 faktorů:

Flexibilita

 • Kompatibilní s podzimním a jarním střídáním plodin, které snižuje rizika spojená s výkyvy počasí
 • Vhodné pro různé odrůdy plodin a umožňuje jejich střídání
 • Použití systému pro různé typy půdy a následné operace

Údržba struktury půdy

 • Schopnost odstraňovat zhutňování vrstev v různých hloubkách podle potřeby
 • Promíchání posklizňových zbytků s půdou snižuje riziko vzniku erozí
 • Zajišťuje plné obracení a distribuci půdních agregátů pro vlhkost, kyslík, živiny a průchod kořenů pracovním profilem

Účinnost

 • Více ve správný čas s nastaveními, která odpovídají typům a podmínkám půdy (Variomat umožňuje nastavení pracovní šířky v závislosti na půdních podmínkách)
 • Nízké náklady na založení plodiny. Pouze dvouprůchodový systém, pokud to podmínky dovolují
 • Komfortní obsluha při 24hodinovém provozu
 • Uspokojuje zvýšené požadavky na variabilitu pracovní hloubky, zejména při operacích v mělké hloubce. To znamená, že je při orbě řízena celá pracovní šířka.

Životnost

 • Snižuje riziko eroze a zhutnění půdy při používání ve spojení s pěchem (Packomat nebo půdní pěchy Kverneland). 2 operace pouze jedním přejezdem.
 • Úplné zaorávání plevele do pracovní hloubky půdy, což snižuje spotřebu chemikálií
 • Může být prospěšná v organických systémech – zařazení krycích plodin
 • Zlepšená regulace plevelu a škůdců při střídání systémů

Je toho hodně, co se dá říct. Stejně důležité jsou i zkušenosti zemědělců. Zeptali jsme se jich, proč orba? Proč orat s produkty společnosti Kverneland? Tady jsou odpovědi pana Gjesdala z jihozápadního Norska.