Riešenia inteligentného poľnohospodárstva Kverneland

Voľba je na vás: konvenčné alebo minimalizačné obrábanie pôdy

Riešenia inteligentného poľnohospodárstva Kverneland

Vyberte si to najlepšie riešenie pre hospodárenie pre vás a vašu pôdu. Skombinujte najvyššie možné výnosy s udržateľnosťou. Začne to správnym obrábaním pôdy. Voľby, ktoré urobíte, závisia od rôznych faktorov a mali by zodpovedať vašim špecifickým okolnostiam, ako je štruktúra pôdy, striedanie plodín, riadenie zvyškov, ekonomická a ekologická životaschopnosť.

Musíte zvážiť environmentálne a právne otázky. Od konvenčných metód po minimalizačné obrábanie pôdy: je potrebné nájsť rovnováhu operácií v správnom čase, aby sa dosiahli vysoké výnosy s najlepším stavom pôdy (vzduch, vlhkosť, biologická aktivita atď.) s minimálnym množstvom energie, času a investícií. Na tento účel Kverneland ponúka celý rad inteligentných farmárskych riešení.

Konvenčné spracovanie

Intenzívny spôsob obrábania

• Úplne otočenie pôdy napr. pluhom

• Menej ako 15-30% zvyškov plodín zostáva na povrchu pôdy

• Príprava osivového lôžka pomocou aktívneho náradia alebo špeciálnych osivových brán

• Vysoký fytosanitárny účinok zníženým tlakom pri burinových a hubových chorobách – potreba menšieho množstva herbicídov a fungicídov

• Lepšie vysychanie a rýchlejšie zvýšenie teploty pôdy pre lepšiu absorpciu živín

 

Minimalizačné spracovanie

Obrábanie mulču

Znížená intenzita z hľadiska hĺbky a frekvencie

• Viac ako 30 % zvyškov zostáva na povrchu pôdy

• Predĺžená doba odpočinku pôdy

• Kultivátor a/alebo disky zapracujú zvyšky plodín do vrchných 10 cm pôdy pre stabilnú nosnú pôdu

• Obrábanie pôdy na celú šírku - príprava osivového lôžka a siatie v jednom prejazde

• Ochrana pred eróziou pôdy; znížiť stratu pôdy stekaním a zlepšiť kapacitu akumulácie vody.

• Zlepšenie zadržiavania pôdnej vlhkosti

Páskové spracovanie

• Zonálne uvoľnenie pásu pred alebo počas sejby až do 1/3 šírky riadku (Loibl, 2006). Až 70 % povrchu pôdy zostáva nedotknutých

• Strip-till kombinuje výhody sušenia a otepľovania pôdy konvenčného obrábania s výhodami bezobrábania na ochranu pôdy tým, že narúša len plochu pôdy, kde sú umiestnené semená.

• Presné hnojenie

• Ochrana pôdy pred eróziou a suchom

 

Vertikálne obrábanie / bez obrábania

Rozsiahla metóda

• Vertikálne spracovanie pôdy zabraňuje ďalším horizontálnym vrstvám alebo zmenám hustoty

• Zvýšenie infiltrácie vody, rozvoj koreňov a príjem živín

• Korene rastlín určujú celkový zdravotný stav rastliny, pretože dodávajú živiny a vodu počas celej sezóny, čím prispievajú k vyšším výnosom

• Silný súbor koreňov robí rastliny odolnejšími voči vetru a suchu.

• Vyžaduje sa nižší energetický vstup

Kontaktujte miestneho predajcu

Mapa predajcov