Zdravá pôda vďaka orbe s pluhmi Kverneland

Vedecké štúdie dokazujú, že orba ako spôsob prípravy pôdy pomáha znižovať plesňové choroby. Pôda je zdravšia.

Zdravá pôda vďaka orbe s pluhmi Kverneland

ZDRAVÉ PÔDY POSKYTUJÚ VYŠŠIE VÝNOSY.

  • Prínosy orby pre zdravie pôdy

Orba ako metóda prípravy osivového lôžka je zásadným krokom k vyšším výnosom a príjmom. Jedným z prínosov orby je regulácia škodcov. Orba pomáha obmedziť výskyt plesňových chorôb, ako zreteľne ukazuje štúdie v nasledujúcej tabuľke. Ak sa ako systém zakladania plodín zvolí orba, obsah mykotoxínov v nasledujúcej plodine sa zníži o viac ako 80 %. Pôda je teda zdravšia. Plodiny môžu klíčiť a rásť vo veľkom množstve a vysokej kvalite.
Rovnako tak štúdia ukazuje, že striedanie plodín v kombinácii s orbou prináša najlepšie výsledky pri nasledujúcom zbere.

Fungal deseases after ploughing
  • Orba zabezpečuje výnosy

Pri porovnávaní výnosov po orbe s výnosmi po systémoch zakladania plodín, ako je konzervačný alebo priamy výsev, nižšie uvedená celoeurópska štúdia ukazuje, že najlepšie výnosy zaručuje orba.

Table Yields comparison

Keď sa spýtate uznávaných šampiónov v orbe, prečo orať s produktmi spoločnosti Kverneland, odpovede sú úplne jasné: „Podľa môjho názoru zaisťuje orba dobré výnosy, a to aj v extrémnych podmienkach. Hlavnými prednosťami nášho pluhu Kverneland sú jednoduchá a robustná konštrukcia a jednoduché nastavenie.“ Johannes Bendele, nemecký národný šampión v orbe.

Anhang 2

    

  • Výber orebného telesa

Kvalitná orba vyžaduje správnu kombináciu orbových telies a typov pôdy. Je potrebné vziať do úvahy ďalšie faktory, ako je šírka záberu, hĺbka, obsah vlhkosti a štruktúra pôdy, rýchlosť orby a v neposlednom rade aj druhy a množstvo rastlinných zvyškov.
Spoločnosť Kverneland ponúka telesá pre akúkoľvek pôdu – orebné telesá, ktoré sú celosvetovo preslávené svojou vysokou výkonnosťou.

Body 28
Body 30

Pri zaorávaní slamy v rovnakých podmienkach s telesami Kverneland č. 30 a č. 28, pokiaľ zaoranie vyzerá hĺbkovo rovnako, vykazuje rozloženie slamy v pôdnom profile v tejto špecifickej pôde odlišné výsledky. V tomto prípade teleso č. 30 rovnomernejšie rozprestiera slamu, aby sa ľahšie rozložila. Teleso 28 rozprestiera slamu rovnomernejšie v šírke pôdneho profilu.

Môžeme konštatovať, že orba s produktmi Kverneland umožňuje efektívne zaorávanie rastlinných zvyškov, znižuje možnosť výskytu plesňových chorôb, zachováva zdravie pôdy a zaisťuje vysoké výnosy.

.  

Table Ploughing performance