KVERNELAND ROTAČNÉ BRÁNY - ACTILINE PACKER PODPORUJÚ KLÍČENIE

Pestovateľ Nick Galbraith zo Staffordshire, ktorý uprednostňuje systém sejby odolný voči poveternostným vplyvom, zostal verný kombinácii sejacieho stroja Kverneland.

KVERNELAND ROTAČNÉ BRÁNY - ACTILINE PACKER PODPORUJÚ KLÍČENIE

"Bol som naozaj ohromený vzchádzaním, ktoré sme mali,"

Jeho najnovšia verzia, Kverneland e-drill compact s rotačnými bránami NG-H, ponúka mnoho vylepšení oproti predchádzajúcemu 3m systému. Aj keď najväčšie pochvaly získava najnovší zadný valec Actiline.

"Váhal som nad novou konštrukciou zadného valca a dodávateľský predajca Battlefield Machinery mi ponúkol jeho výmenu, ak nebudem spokojný s jeho výkonom," vysvetľuje Nick Galbraith, ktorý spolu so svojím bratom Jamesom obhospodaruje 400 hektárov z farmy Shebdon pri Newporte. "A musím povedať, že je to možno najlepší aspekt už aj tak pôsobivej kombinácie.

Nie je žiadna šanca, že by sa valec vymenil." Spoločnosť PG Galbraith and Partners pestuje 260 hektárov obilnín spolu s repou a trávou, ktorá slúži na chov 400 bahníc.

Obrábanie pôdy sa vykonáva pomocou päťradličného obráteného pluhu Kverneland 150S s telesami číslo 28, po ktorom nasleduje e-drill sejací stroj. "Máme pôdy od piesočnatých až po ílovité - a často na tom istom poli," dodáva.

"A tento rok bola klíčivosť úplne rovnomerná bez ohľadu na typ pôdy. Verím, že je to kombináciou radličiek CX-II a nového zadného valca rotačných brán." Hovorí, že valec Actiline poskytuje konzistentnú úroveň konsolidácie, čo umožňuje radličkám pracovať presne a efektívne. "Kontakt pôdy s osivom je efektívny a vďaka takejto presnej hĺbke sejby sme tento rok zaznamenali výrazné zlepšenie klíčivosti," hovorí.

"Bol som skutočne ohromený vzchádzaním trávy, repy na strnisku a obilnín." Hovorí, že kombinácia ponúka aj možnosť variabilnej dávky osiva, ktorú ovládal manuálne prostredníctvom terminálu Tellus GO v kabíne, keďže na dvoch 150-koňových traktoroch farmy nebolo k dispozícii žiadne GPS.

"Ďalší nový traktor bude mať pravdepodobne automatické riadenie, takže elektronický sejací stroj je nákupom do budúcnosti, čomu napomáha aj to, že je vybavený systémom ISOBUS," dodáva Nick.