Kverneland štvorrotorový zhrňovač - Vynikajúci výkon!

Podmienky pre všetky poľnohospodárske podniky sa neustále vyvíjajú. Aby prežili a prosperovali, musia sa neustále usilovať o vyššiu efektívnosť. Požiadavky sa menia od menších strojov k väčším. Rodinné farmy v súčasnosti investujú do veľkých štvorrotorových zhrňovačov, aby z krmiva vyťažili čo najviac.

Kverneland štvorrotorový zhrňovač - Vynikajúci výkon!

V týchto náročných časoch spoločnosť Kverneland vyvinula kompletný rad štvorrotorových zhrňovačov, ktoré spĺňajú potreby našich zákazníkov. Naším cieľom je čo najjednoduchší prechod z dvojrotorového stroja na štvorrotorový zhrňovač. S oboma základnými modelmi Kverneland 94125 C a 95130 C ponúkame zhrňovač s jednou riadiacou jednotkou. Sú ľahko ovládateľné a umožňujú obsluhe pracovať s pracovným záberom 12,5 m ako dvojrotorový zhrňovač. Pre zákazníkov, ktorí hľadajú viac funkcií, ponúkame modely 95130 C Pro a 97150 C s ovládaním ISOBUS a hydraulikou so snímaním zaťaženia.