INOVÁCIA od samého začiatku

Ťažké kamenisté podmienky Nórska

Obrábanie pôdy v Nórsku je vždy skutočná výzva. Nórsko ponúka iba 2 % ornej pôdy. Polia s ťažkými kamenistými podmienkami sa datujú už od doby ľadovej!

Inovácia na mysli

Ole Gabriel Kverneland založil svoju kováčsku dielňu v juhozápadnom Nórsku blízko Stavangeru v roku 1879 vo veku 25 rokov. Bol vychovaný na farme, dostalo sa mu poľnohospodárskeho vzdelania a začal chápať všetky požiadavky farmárov na strojové vybavenie. Aby sa vyrovnal s týmito ťažkými kamenistými pôdami, silne sa upol na inovácie. Kverneland vylepšil vlastnosti ocele na radlice a po rokoch mal úspech s výrobou robustných pluhov.

Ocele s vysokou pevnosťou

Už v 50. rokoch 20. storočia získal Bjørn Kverneland počas svojich štúdií a pracovných skúseností v Nemecku jedinečné odborné znalosti v odbore technológie materiálov. Po návrate do Nórska sa stal ako technický riaditeľ spoločnosti Kverneland v továrni priekopníkom významných investícií do výroby vysoko pevných ocelí.

Neprekonateľné výsledky

Výsledkom viac ako 130 rokov skúseností vo vývoji špeciálnych ocelí a procesov tepelného spracovania je neprekonateľná pevnosť pluhov a odolné opotrebiteľné diely.

„Technológia ocele Kverneland“ je jedinečná.