VYSOKO akostná výroba

VYSOKO akostná výroba – tajomstvo Kverneland

Technológia Kverneland vyvíjaná dlhé roky metalurgov a vedci spoločnosti Kverneland vyžaduje špeciálne výrobné prostriedky zahŕňajúce know-how a vysoké úrovne investícií na dosiahnutie udržateľných výsledkov.

Napríklad výroba radlíc pluhu Kverneland zostáva nenapodobiteľná. Niekto to nazýva „tajomstvo“.

Celý proces kalenia je plne automatizovaný, čo zaručuje plnú kontrolu a zabraňuje výrobným odchýlkam, aby bola dosiahnutá optimálna odolnosť proti opotrebeniu. Radlice sú kované, kalené a popúšťané. Proces tepelného spracovania zaisťuje odlišnú pevnosť a tvrdosť rôznych častí radlice tak, aby tieto vlastnosti boli vždy optimálne. Zabráni sa tak praskaniu spojenému s namáhaním počas orby a opotrebovaniu sa zníži na minimum, čo garantuje dlhú životnosť. Vlastnosti radlíc pluhu Kverneland sú neprekonateľné.

  Picture G