OCEĽ ako veda

Firemné laboratóriá

Kverneland má dve firemné laboratóriá pre štúdium, analýzu, vývoj a kontrolu špeciálnych „bórových ocelí“ a zložitejších ocelí ako napr. „nástrojových ocelí“ používaných na pluhu. To preukazuje odhodlanie spoločnosti Kverneland zvládnuť celý výrobný proces moderných ocelí s prispôsobenými vlastnosťami.

Úzka spolupráca s dôležitými oceliarňami

Metalurgovia spoločnosti Kverneland tiež úzko spolupracujú s najdôležitejšími oceliarňami v Európe a garantujú tak trvalú udržateľnosť akostných štandardov. Odovzdávanie technických údajov a výskum sú obojstranné, čo napomáha vývoju nových ocelí s jedinečnými vlastnosťami. Kverneland tak môže nakupovať 25000 – 30000 ton na mieru prispôsobených ocelí ročne.

Najpokrokovejšia odbornosť

Odbornosť spoločnosti Kverneland v oceliach je taká pokroková a preslávená, že laboratóriá Kverneland poskytujú analýzy a poradenstvo zahraničnému ropnému priemyslu. Továreň Kverneland tiež už dlhé roky kove a kalí opotrebiteľné diely pre priemysel rýpadiel.

Komplexné výrobné procesy pre neprekonateľné výsledky

Zložitosť procesov tepelného spracovania Kverneland a ich výsledky je možné ilustrovať na výrobe radlíc. Musí sa vykonať niekoľko operácií. Proces zvaný nauhličovanie sa používa na zvýšenie tvrdosti povrchu, zatiaľ čo jadro si zachová pôvodné vlastnosti ocele. Uhlík sa ku každej radlici privádza plynom po dobu 12 hodín. Skúšobné kusy sa potom kontrolujú v laboratóriu, aby sa zaistilo, že sa v radlici vytvorila vrstevnatá štruktúra, povrch tvrdý ako diamant a húževnaté jadro. Radlica je potom odolná proti opotrebeniu pri orbe a dokáže pohlcovať rázy bez toho, aby praskla.